Olomoucká germanistka získala prestižní rakouské ocenění

Profesorka filozofické fakulty při přebírání ceny v Rakousku.
Foto: Donau-Universität Krems/skokanitsch
Monday 28 November 2016, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Germanistka Ingeborg Fialová Fürstová z Filozofické fakulty UP dostala v Rakousku prestižní ocenění Danubius Award. Cenu uděluje od roku 2011 Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, a oceňuje tak osobnosti, které přispěly ve vědě, výzkumu a vzdělávání k dobrým sousedským vztahům v regionu střední a jihovýchodní Evropy.

Ingeborg Fialová Fürstová je první Češkou, která ocenění iniciované Spolkovým ministerstvem pro vědu, výzkum a hospodářství Rakouské republiky získala. V předchozích letech Danubius Award obdrželi mnichovský etnolog Klaus Roth, nukleární fyzik Miroslav J. Vesković z Nového Sadu, budapešťský ekonom András Inotai a vídeňský biochemik Leopold März.

„Střední Evropa a dunajský region nám byl po roce 1989 znovu darován. Náš Institut přispívá ke kulturnímu, sociálnímu a ekonomickému rozvoji tohoto regionu, který je předurčen k tomu, aby posiloval stabilitu našeho světa,“ vysvětlil poslání Institutu für den Donauraum und Mitteleuropa, na jehož výročním zasedání v Kremži olomoucká germanistka cenu převzala, jeho vedoucí Erhard Busek.

Germanista z vídeňské univerzity Wynfrid Kriegleder při předávání ceny vyzdvihl především zakladatelské počiny oceněné profesorky, a to jak vznik Centra pro výzkum moravské německé literatury v roce 1997, které vytvořila spolu s kolegy z katedry germanistiky, tak ustavení Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových a etablování studijního programu Němčina jako jazyk humanitních věd. Podle Kriegledera stojí za pozornost i „dělný a týmový duch“, kterým se olomoucká katedra germanistiky vždy prezentovala například při organizování mnoha mezinárodních konferencí, společných doktorandských workshopů či společných projektů.

Ve své děkovné řeči zdůraznila Ingeborg Fialová Fürstová, že udělení Danubius Award nepovažuje pouze za ocenění své osoby, nýbrž celého týmu Centra pro výzkum moravské německé literatury a Rakouského centra. „Tato cena je i důkazem, že práce olomouckých germanistů, učitelů i studentů přináší výsledky, které jsou vidět a sklízejí pochvalu i v zahraničí. Ocenění od našich nejbližších sousedů, kteří obývají stejný geografický a hlavně duchovní prostor střední Evropy, je mi milejší než Nobelova cena, protože tomuto duchovnímu prostoru jsem věnovala všechno své germanistické badatelské úsilí. Z tohoto prostoru, z tohoto zajímavého tavícího kotle spojujícího rakouské, německé, židovské, české a polské vlivy čerpám i svou inspiraci,“ řekla oceněná germanistka.

Jak dodala, věří, že němčina jako jazyk nezmizí ze středoevropského prostoru. „Němčina by zde měla zůstat zachována jako jazyk kulturní paměti spojující množství etnických a jazykových skupin a jako jazyk humanitních věd. Právě tomuto úkolu budu i nadále věnovat svou energii,“ slíbila Ingeborg Fialová Fürstová.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)