Pedagogická fakulta má tři kandidáty na děkana

Foto: archiv Žurnálu UP
tuesday 3. october 2017, 11:49 – Text: Milada Hronová

Libuše Ludíková, stávající proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia, Čestmír Serafín, současný děkan pedagogické fakulty, a Petr Zemánek, člen katedry antropologie a zdravovědy. To jsou jména kandidátů na děkana pedagogické fakulty. Děkanské volby se na fakultě uskuteční 8. listopadu.

V červnu přijal Akademický senát pedagogické fakulty harmonogram voleb kandidáta na děkana pro funkční období od 1. února 2018 do 31. ledna 2022. Písemné návrhy na kandidáty na děkana mohli akademici fakulty podávat do 22. září. Všechny návrhy postoupili senátoři 25. září zvláštní volební komisi AS PdF.

„Z kanceláře Akademického senátu pedagogické fakulty jsme převzali patnáct platných návrhů.  Pět akademiků navrhlo Libuši Ludíkovou, Čestmír Serafín získal osm hlasů, Petr Zemánek dva.  Nyní ověřujeme všechny potřebné náležitosti,“ řekla Irena Plevová, předsedkyně zvláštní volební komise.

Podle stanovených pravidel zveřejní komise seznam kandidátů na Úřední desce pedagogické fakulty do 5. října. Před akademickou obcí vystoupí kandidáti na děkana pedagogické fakulty 1. listopadu v aule pedagogické fakulty. O pořadí jejich pětadvacetiminutové prezentace, která začne ve 13 hodin, rozhodne los. 

Kandidáti na děkana Pedagogické fakulty UP: 

Prof. Libuše Ludíková, proděkanka pro vědu výzkum a doktorská studia, statutární zástupkyně děkana, Ústav speciálněpedagogických studií;

Doc. Čestmír Serafín, děkan fakulty, člen katedry technické a informační výchovy;

Mgr. Petr Zemánek, Ph.D., tajemník katedry antropologie a zdravovědy.