Pedagogická fakulta nabídla Cyklus letních kempů pro nadanou mládež

Fotogalerie: CCV PdF UP
Wednesday 31 August 2022, 13:59

Během letních prázdnin se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého uskutečnilo dvanáct letních kempů pro nadanou mládež ve věku od jedenácti do dvaceti let. Tyto populárně naučné vzdělávací aktivity byly podpořeny v rámci dotačního programu MŠMT ČR Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2022 (evidenční číslo: 0033/7/NAD/2022).

Díky pestré nabídce témat letních kempů navštívilo jejich letošní již čtvrtý ročník více než 150 účastníků z Olomouckého, Moravskoslezského, Jihomoravského, Pardubického, Středočeského a Zlínského kraje. Tematicky byly zaměřeny jak na techniku, informatiku, robotiku, digitální technologie, biologii, tak také na hudbu, základy první pomoci nebo anglický a německý jazyk.

„Je to již po čtvrté, co letní kempy pro nadanou mládež můžeme díky dotaci ministerstva školství nabídnout zájemcům zdarma, a těší nás, že je o ně stále velký zájem. Také jsme rádi, že každoročně můžeme rozšiřovat nabídku kempů, na nichž se velkou měrou podílejí pracovníci a studenti pedagogické fakulty,“ uvedla Jitka Petrová, vedoucí Centra celoživotního vzdělávání PdF UP a hlavní řešitelka projektu.

Kromě zavedených kempů, zaměřených na cizí jazyky, biologii, fyziku a chemii nebo kurz první pomoci, si mohli účastníci vyzkoušet zcela nově programování stavebnice Lego v MicroPythonu a Arduino. Novinkou byla také možnost propojení uměleckého nadání a vyjadřování s digitálními nástroji a postupy, uplatňovanými v IT, včetně virtuální reality.

Odbornou garanci a obsahovou náplň zajistili pracovníci z katedry technické a informační výchovy, katedry biologie, katedry antropologie a zdravovědy, katedry výtvarné výchovy a Ústavu cizích jazyků PdF UP. Jeden kemp, zaměřený na odhalování fyzikálních a chemických zákonitostí, byl realizován také pod patronací pracovníků Gymnázia-Olomouc, Hejčín, s nímž má fakulta navázánu velmi intenzivní spolupráci. Poděkování patří nejen účastníkům a lektorům, ale také všem zapojeným studentům PdF UP, kteří získali pod odborným vedením cenné zkušenosti do praxe.

Přehled letních kempů naleznete na webových stránkách Centra celoživotního vzdělávání PdF UP. Fotografie z jednotlivých kempů pak naleznete na našich oficiálních stránkách na Facebooku.

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)