Politologové z UP oslavují s americkými kolegy výjimečnou dvacetiletou spolupráci

Fotogalerie: Adam Mráček a Vojtěch Duda
Thursday 26 May 2022, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Čtyři Pamětní medaile Univerzity Palackého putují na americkou Valdosta State University. Při příležitosti dvacetiletého výročí spolupráce mezi oběma školami je z rukou proděkanů Filozofické fakulty UP Vladimíra Polácha a Kristýny Solomon převzali James T. LaPlant (Dean of College of Humanities and Social Sciences VSU), Carol M. Glen (Department of Political Science), Michael Baun (Marguerite Langdale, Pizer Chair of International Relations at VSU) a Richard Saeger (Professor Emeritus of Political Science at VSU).

Spolupráce mezi Univerzitou Palackého a Valdosta State University je jednou z nejintenzivnějších a nejsystematičtějších na UP. Zahrnuje letní školy, výměnné studijní a přednáškové pobyty i jiné typy mobilit. Oborově se soustředí především na politologii, historii a evropskou kulturu. 

Její počátky mezi katedrou politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého a Department of Political Science et Valdosta State University sahají do roku 2000, a to díky aktivitě vedoucího katedry tamní politologie Jima Petersona a grantu, který se mu podařilo získat od americké vlády.

Uplynulé dvacetiletí oslavují obě pracoviště s odkazem na pandemii covidu až nyní a Pamětní medaili UP obdrželi ocenění jako poděkování za dlouholetý odborný a lidský přínos Filozofické fakultě UP.

„Zpočátku spočívala naše spolupráce ve výměnných výukových pobytech vyučujících, které byly rozšířeny o program Maymester/Czech Republic Study Abroad Program. Právě jeho prostřednictvím k nám každoročně v květnu přijíždějí na třítýdenní pobyt pod vedením svých vyučujících američtí studenti. Letošní skupina studentů se na katedře bude učit do počátku června,“ uvedla Markéta Zapletalová z katedry politologie a evropských studií FF UP. Doplnila, že několik let už program funguje pod vedením profesora Michaela Bauna a výrazně se na něm podílejí ocenění profesoři James T. LaPlant a Carol M. Glen.

Na katedře politologie a evropských studií FF UP (KPES) vyučující z Department of Political Science et Valdosta State University poměrně pravidelně i přednášejí, zejména James T. LaPlant a Michael Baun. Jejich čeští kolegové z KPES FF UP pak mají možnost akademicky působit zase na Valdosta State University, a to v rámci Department of Political Science.

Za zásadní považují obě strany silné přátelské vztahy, které se za dvacet let spolupráce mezi akademiky i oběma pracovišti vytvořily.

„Velkým úspěchem je i naše společná publikační činnost. Na jedné straně američtí profesoři k nám přijíždějí na přednáškové pobyty, přednášky profesora a děkana Fakulty humanitních a společenských věd Jamese LaPlanta se dnes už staly mezi studenty naší katedry legendární. Na straně druhé američtí kolegové otevřeli naší katedře a našim studentům i pedagogům nové možnosti. Mohou recipročně působit na Valdosta State University. Studenti naší katedry se i pravidelně účastní konferencí National Model United Nations v New Yorku. Pod vedením Carol M. Glenové vytvářejí se studenty Valdosta State University společné delegace a výsledky jejich působení jsou úspěšné. Z USA už přivezli řadu ocenění,“ dodala Markéta Zapletalová. 

V rámci nynějšího pobytu se američtí hosté setkají i se studenty doktorského programu na KPES, také s dalšími studenty této katedry, zejména pak s těmi, které James T. LaPlant vyučoval během svých dřívějších přednáškových pobytů.

Slavnostního setkání v pracovně děkana FF UP Jana Stejskala se zúčastnili i zástupci katedry politologie a evropských studií FF UP.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)