Poradenství na Univerzitě Palackého. Souhrnné informace nyní nabízí nový web

Repro: Žurnál Online
Wednesday 6 March 2024, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Trápí vás osobní, studijní, pracovní nebo jiné problémy a cítíte potřebu je řešit? Využijte poradenských služeb, které poskytuje Univerzita Palackého. Jejich pestrou nabídku nově najdete v Poradenství, aktualizované sekci webu Univerzity Palackého.

Obraz českého vysokého školství se proměnil. Jeho cílem dnes není pouze nabídka studia. Vysoká škola má studenty formovat mnohem šířeji, především prostřednictvím poradenství. To nabízí i Univerzita Palackého, která vedle studijní a specializované podpory poskytuje i možnost získat kompetence, schopnosti i dovednosti, usnadňující vstup na pracovní trh. Veškeré informace se nově nabízí na jednom místě, a to v aktualizované sekci webu Univerzity Palackého. Stránky s názvem Poradenství jsou vytvořeny v české i anglické verzi (česká verze je k dispozici i v českém znakovém jazyce).

„Všechny poradenské služby na Univerzitě Palackého jsme se snažili nejprve zmapovat, poté začal vznikat nový web. Na jeho cílové podobě se podílely všechny fakulty naší univerzity, také univerzitní Kariérní centrum a Centrum podpory studentů se specifickými potřebami. Věnovali jsme se i tématu poskytování vzdělávacích akcí pro zaměstnance, studenty i účastníky celoživotního vzdělávání, a to za účelem zvyšování kompetencí a zvyšování úrovně wellbeingu. Pozornost jsme zaměřili i na poskytování psychologických konzultací, konzultací v oblasti kariérního poradenství, koučinku či mentoringu. Zabývali jsme se i dovybavením jednotlivých poraden, jejich inventáře, mobiliáře, publikací, diagnostických materiálů, pomůcek atd. Je potřeba zdůraznit, že odborníci z různých pracovišť a fakult univerzity nabízejí jejím studentům a zaměstnancům odbornou a diskrétní pomoc většinou zdarma,“ uvedla Lucia Pastieriková z Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP, která je zároveň ředitelkou Centra podpory studentů se specifickými potřebami UP.

Téma, o němž odborníci a odbornice debatovali i s jinými vysokými školami, mohlo být zpracováno díky centralizovanému rozvojovému projektu MŠMT, který se zaměřoval na systém psychologického a kariérního poradenství na UP. Studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého si v nové sekci webu mohou vybrat podle charakteru svých obtíží z několika odborných a specializovaných pracovišť, která jsou zaměřená na pomoc při krátkodobých i dlouhodobějších nesnázích. Mohou využít jednu či více poradenských služeb.

„Rádi bychom se tématu věnovali i v roce 2024, a to v rámci pokračujícího projektu. V něm bude velká pozornost věnována depistáži studentů a zaměstnanců, kteří se nacházejí v ohrožení nebo zhoršeném psychickém stavu. Další významnou aktivitou by pak byla tvorba materiálů či finalizace standardů psychologických a dalších poradenských služeb,“ dodala ředitelka Centra podpory studentů se specifickými potřebami UP. Aktualizovaná sekce webu v češtině zde, v angličtině zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)