Právnická fakulta se svými partnery odstartovaly iniciativu Advokáti do dětských domovů

Setkání se uskutečnilo v rotundě právnické fakulty. Fotogalerie: Eva Hrudníková
Monday 22 May 2023, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Přinášet adresnou právní pomoc do dětských domovů chce iniciativa Advokáti do dětských domovů. Stojí za ní olomoucká právnická fakulta, Česká advokátní komora a Nadace Terezy Maxové. Iniciativa odstartovala pilotním setkáním na právnické fakultě, kdy zástupci dětských domovů měli možnost besedovat s předními odborníky na rodinné, pracovněprávní a trestněprávní otázky.

S myšlenkou na vznik iniciativy přišly Michaela Sigmundová a Renáta Šínová, obě z katedry soukromého práva a civilního procesu PF UP. „Česká advokátní komora již realizuje projekt Advokáti do škol, proto jsme ji s kolegyní oslovily s nápadem doplnit tuto aktivitu i do dětských domovů. Děti v nich umístěné jsou často po odchodu z domova vystaveny nutnosti řešit řadu právních otázek, proto jim chceme alespoň v základní orientaci v nich společně pomoci,“ uvedla Renáta Šínová.

A protože jedním z cílů České advokátní komory je zajistit, aby byla nezbytná právní pomoc dostupná všude tam, kde je nejvíce potřebná, zareagovala na myšlenku právnické fakulty a bude právě takovou pomoc nabízet. „Iniciativa má pomoci pracovníkům dětských domovů orientovat se co nejlépe v každodenních specifických problémech, které pro děti řeší. Cílit však chceme i na pomoc samotným dětem, aby mohly díky tomuto projektu opouštět dětské domovy mnohem lépe připravené na novou etapu svého života,“ uvedla Michala Plachká, místopředsedkyně představenstva České advokátní komory, která je rovněž jednou z těch, kdo za Advokáty do dětských domovů stojí.

Nově vzniklá iniciativa se stala součástí již existujícího projektu TO DÁŠ! Nadace Terezy Maxové, který je jednou z forem pomoci mladým lidem, kteří se připravují na odchod z ústavů a hledají zaměstnaní. „Před zahájením spolupráce s Českou advokátní komorou a olomouckou fakultou jsme plošně oslovili dětské domovy s cílenou nabídkou pomoci v rámci odborných právních služeb. Reakce nás velmi mile překvapila. Devětaosmdesát procent dotázaných uvedlo, že mají o bezplatnou právní pomoc zájem, a osmdesát procent z nich pak vyjádřilo přání pravidelného setkání. Věřím proto, že iniciativa Advokáti do dětských domovů bude vřele přijata,“ uvedla Terezie Sverdlinová, ředitelka nadace.

Pilotní beseda se uskutečnila na PF UP. Zúčastnili se jí zástupci šesti dětských domovů v Olomouckém kraji, ředitelé, vychovatelé, sociální pracovníci, a také metodička dětských domovů z Krajského úřadu Olomouckého kraje. Během více než tříhodinového setkání pokládali dotazy a živě diskutovali se třemi právníky – Sandrou Sikorovou, advokátkou specializující se na pracovní právo, Milanou Hrušákovou a Lenkou Westphalovou, olomouckými akademičkami a odbornicemi na rodinné právo, a Filipem Ščerbou, vedoucím katedry trestního práva PF UP.

„Děkuji za možnost podělit se o naše problémy a následné rady a doporučení. Iniciativu vnímám jako nový kanál pro sdílení našich právních problémů a hledání řešení. Věřím, že díky ní se budeme cítit silnější při komunikaci s našimi dětmi, rodiči i úřady,“ zhodnotil setkání Dalibor Křepský, ředitel Dětského domova Šance, Olomouc. 

Pořadatelé jsou s pilotní besedou spokojeni. „Máme na ni velmi pozitivní ohlasy a těším se na další vývoj iniciativy, na kterém už teď pracujeme. Podobná setkání chceme pořádat pravidelně i v dalších krajích,“ uvedla Michala Plachká.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)