Při příležitosti jubilea univerzity poprvé zazněla svita Templum Honoris

V olomoucké Redutě se 17. listopadu uskutečnil koncert u příležitosti 450 let od založení univerzity v Olomouci.
Fotogalerie: Vojtěch Duda
Monday 20 November 2023, 8:23 – Text: Milada Křížková Hronová

Ve světové premiéře uvedla Moravská filharmonie Olomouc svitu Templum Honoris, čtyřvětou kompozici čtyř skladatelů spjatých s Univerzitou Palackého. Koncert, během nějž zazněla i díla Antonína Vranického nebo Dmitrije Šostakoviče, rozezvučel zaplněný sál olomoucké Reduty ve slavnostní večer Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Byl jedním ze symbolických vrcholů oslav 450. výročí vzniku olomoucké univerzity. Živě jej vysílal Český rozhlas Vltava a Olomouc. 

U příležitosti oslav 450. výročí založení univerzity v Olomouci zkomponovali čtyři skladatelé úzce spjatí s touto institucí svitu s názvem Templum Honoris, v českém překladu Chrám cti (psali jsme zde). Vůbec poprvé zaznělo jejich dvacetiminutové dílo během slavnostního večera 17. listopadu.

Zaplněný sál Reduty přivítal Martin Procházka, rektor Univerzity Palackého, který připomněl hodnoty, na nichž je naše společnost budována.

„Sedmnáctý listopad je Dnem boje za svobodu a demokracii a také Mezinárodním dnem studentstva. Spojení těchto slov – svoboda, demokracie, studenti – není náhodné. V letech 1939 a 1989 to byli právě vysokoškolští studenti, kteří se postavili na odpor proti totalitnímu zlu, jaké představovala nacistická i komunistická ideologie. Někteří z nich přinesli oběť nejvyšší. Historická zkušenost nám ukazuje, že vzdělanost a demokracie se potřebují. Kdo jiný by k tomu měl být předurčen než univerzita a kde jinde by se měly poměřovat ideje než na akademické půdě,“ uvedl rektor ve své řeči před zahájením koncertu. Zdůraznil i nutnost zabývat se stavem společnosti.

„I když jsme dnes večer zde v Olomouci, duch univerzity přesahuje hranice města, regionu i země. Univerzita se musí zaobírat i světem kolem ní. Ono latinské slovo universitas nás vybízí ke spoluzodpovědnosti za stav společnosti i světa,“ dodal ve slavnostní večer, jenž označil jako mimořádnou příležitost ohlédnout se za bohatou historií olomoucké univerzity a současně i příležitost podívat se kupředu.

K publiku promluvila i horolezkyně Dina Štěrbová, držitelka státního vyznamenání České republiky, medaile Za zásluhy 1. stupně, kterou jí udělil prezident Petr Pavel.

„Horolezectví je sport vnitřních hodnot. Pro mě bylo velkým zdrojem vnitřní svobody v době, kdy veřejná svoboda na dlouho z našeho povědomí zmizela. Kromě toho mi poskytlo poznání tzv. třetího světa. Když jsem spatřila tu nejsyrovější bídu, kterou si člověk dovede představit, pochopila jsem, že je to hanba civilizace,“ řekla Dina Štěrbová, která řadu let působila i na Přírodovědecké fakultě UP. Právě toto poznání ji po skončení horolezecké kariéry přivedlo k humanitární činnosti. S kolegou postavili a uvedli do provozu malou horskou nemocnici v samém srdci Karákóramu, která funguje dodnes.

„Když jsem byla malá, tak mi rodiče říkali, že se musím učit, protože vzdělání je něco, co mi nikdo nikde nemůže vzít. To stejné jsem zopakovala dětem v horské vesnici Arando v Karákóramu, když jsme pro ně otvírali druhou třídu původní jednotřídky. Vzdělání je největší síla a světlo, které může pohnout osudy lidí i celým světem. Platí to nejen pro uvedenou malinkou školu, ale i pro Univerzitu Palackého. Přeji jí, aby byla i nadále světlonošem vzdělání,“ dodala ve svém vzkazu k jubileu olomoucké univerzity.  

Během večera si v provedení mezinárodně proslulé houslistky Hany Kotkové poslechla zaplněná Reduta i Houslový koncert č. 7 C dur op. 11 Antonína Vranického, lidé se mohli zaposlouchat také do Symfonie č. 1 f moll op. 10 Dmitrije Šostakoviče. Moravskou filharmonii Olomouc vedl charismatický dirigent Tomáš Brauner, šéfdirigent Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. 

Slavnostní koncert dovedl Univerzitu Palackého do finále oslav letošního výročí. V úvodu večera nechyběla v podání Moravské filharmonie Olomouc česká hymna, tu studentskou zazpíval pod vedením Pavla Režného smíšený komorní sbor Ateneo UP. Před koncertem samým požehnal Univerzitě Palackého biskup Josef Nuzík.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)