Přírodovědecká fakulta hostila na osmdesát středoškolských učitelů zeměpisu i absolventů

Foto: René Jirmus
Tuesday 26 March 2024, 13:00 – Text: Šárka Chovancová

Na aktuální geografická témata a praktické příklady online aplikací a GIS využitelných ve vzdělávání, subjektivní vnímání městského prostředí pomocí mobilní aplikace Cin City nebo spolupráci se základními a středními školy bylo zaměřeno Setkání učitelů zeměpisu a absolventů olomoucké učitelské geografie, které na přírodovědecké fakultě pořádala katedra geografie.

„Na setkání jezdím každý rok a předpokládám, že tomu bude i nadále. Je to příležitost, jak obohatit své znalosti a vědomosti i setkat se se svými spolužáky. Přednášky jsou zajímavé, ať už se týkají environmentální nebo socioekonomické geografie. Zajímavý a podnětný byl i Atlas olomoucké aglomerace, který se dá velmi dobře využít ve výuce,“ uvedl Jan Odehnal ze Základní školy Boženy Němcové v Zábřehu.

Sobotní akce, která se konala už pošesté, se zúčastnilo na osmdesát učitelů geografie z celé České republiky. Stejně jako v předcházejících ročnících připravila katedra geografie tři odborná témata a představila novinky aktivit pro vzájemnou spolupráci se středními a základními školami včetně každoročně pořádané Burzy nápadů.

„Jsem ráda, že si cestu do Olomouce najde každoročně téměř stovka absolventů učitelské geografie. Jsou to vždy příjemná a milá setkání. Někteří jezdí pravidelně, někteří přijeli letos poprvé. Potěšující je, že většina z nich působí jako učitelé geografie na středních i základních školách a dělají přesně to, na co jsme je připravili. Na léta strávená na Univerzitě Palackého vzpomínají rádi a s radostí se do Olomouce vrací,“ řekla hlavní organizátorka setkání Irena Smolová.

Výročním absolventům byly předány pamětní listy a drobné dárky. „Studium jsem ukončil před deseti lety a až v letošním roce se mi konečně podařilo sem přijet. Bylo to pro mě informativně zajímavé stejně jako setkání s kolegy,“ doplnil Michal Navrátil z Prahy.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)