Profesor UP přednášel na prestižní letní škole dantovských studií

Ilustrační snímek: archiv J. Špičky
Tuesday 24 September 2019, 8:00 – Text: Milada Hronová

Italianista Jiří Špička z katedry romanistiky FF UP obdržel pozvání přednášet na prestižní letní dantovské škole. Odkazu jednoho z nejvýznamnějších italských básníků, jenž přispěl k vývoji jazykovědy, italského jazyka a politické filozofie, se škola věnuje už třináct let.

„Scuola Estiva internazionale in Studi danteschi je věhlasný podnik. Přednášet na ní bylo pro mě tedy poctou, zvláště když reprezentuji zemi, v níž je Dante zcela marginálním autorem,“ řekl Jiří Špička. Osobně se tak vůbec poprvé potkal s lidmi, jejichž jména zná především z monografií. „Profesoři Emilio Pasquini nebo o generaci mladší Luciano Formisano či Giuseppe Ledda  jsou v dantovských studiích velkými celebritami. Je velmi příjemné a přínosné moci si poslechnout jejich přednášky,“ dodal profesor UP.  

Přestože je Scuola Estiva internazionale in Studi danteschi  zhruba týdenní akcí specializovanou na Danta, její organizátoři zvou k účasti i odborníky, kteří se k tomuto autorovi alespoň nějak blíží. Například ty, kteří se věnují literatuře nebo výtvarnému umění Dantova období nebo se zaměřují na některou z postav, s níž byl ve styku. „Věnoval jsem se hodně Petrarcovi, jehož život spadá do stejného století. S řadou italianistů se znám z různých jiných konferencí. Na letní škole jsem přednášel o Dantovi v digitálním světě,“ uvedl Jiří Špička.

Dante Alighieri, považovaný za otce spisovné italštiny, se podle italianisty Jiřího Špičky studuje po celém světě. „Textové banky s Dantovými díly vznikaly v USA už před érou světového webu. Už tehdy v nich bylo možné lokálně vyhledávat potřebné informace. Když pak vznikl celosvětový internet, byla data přesunuta. Od té doby se vyvíjely nové technologie, neustále se přidávaly další funkce internetu. Ve své přednášce jsem komentoval panorama webových projektů, které vznikaly od začátku devadesátých let. Filozofie webu se vyvíjí, liší se přístupy, vyvíjí se technologie i technické možnosti,“ objasnil.

Nadšení neskrýval i z programu italské letní školy. „Když čtete Danta, zvláště Komedii, rekonstruujete si jeho svět podle vlastní fantazie. Být ale přímo v Ravenně a Veroně, kde Dante žil, kudy chodil, navštěvovat místa, o nichž psal, to je něco docela jiného. Snad největší zážitek mám z komponované prohlídky byzantských mozaik s odborníkem na výtvarné umění. Mozaiky jsme analyzovali a snažili se nalézt paralely s určitými místy Dantova Ráje. Odborníci poukazují na některé nápadné podobnosti a nyní musím uznat, že teorie o Dantově inspiraci mozaikami znějí velmi přesvědčivě,“ doplnil. Letní dantovská škola pro něj měla velký přínos. „Vnitřně mě velmi nadchla a určitě z ní budu čerpat i ve výuce. Alespoň v malém bych velmi rád představil Danta Alighieriho i širšímu publiku. V roce 2021 uplyne 700 let od jeho úmrtí,“ řekl profesor FF UP.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)