Rektor ocenil studenty a akademiky

Předání studenských cen rektora a čestných uznání autorům monografií je jednou z pravidelných částí programu Akademického týdne.
Fotogalerie: Milada Hronová
Friday 22 February 2019, 7:46 – Text: Tomáš Krejčiřík

Celkem 86 ocenění rozdal rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller při slavnostním ceremoniálu, který se včera uskutečnil v aule pedagogické fakulty. Předání studentských cen rektora a čestných uznání pro autory monografií za rok 2018 je jedním z tradičních bodů programu Akademického týdne UP.

Bakalářské a magisterské diplomové práce stejně jako odborné texty přihlásili do soutěže studenti ze sedmi fakult univerzity. Mezi 33 oceněnými jsou nejvíce zastoupeni posluchači filozofické a přírodovědecké fakulty. Na třetích místech se umístilo 14 studentů, na druhých rovněž 14 a na prvních 5. „Ocenění si velmi vážím, je pro mě určitou satisfakcí za vynaložené úsilí a zároveň mi snad dodá sílu při dalším bádání,“ uvedla studentka Anna Blatecká z filozofické fakulty, jež byla oceněna za práci Nacistická trestnice Mírov během období okupace (1938–1945). „Válečná éra věznice byla ve srovnání s jinými etapami poněkud přehlížena,“ vysvětlila volbu zaměření práce.

Sportovní výkony

Vedle ocenění za studentské práce byly předány také Ceny rektora UP pro nejlepší sportovce z řad studentů. Komise vybrala 5 laureátů. K nejúspěšnějším sportovním disciplínám patří kanoistika, vytrvalostní běh, plavání s ploutvemi a basketbal. „Ceny si velmi vážím, je to pozitivní motivace pro další trénink,“ řekl kanoista Filip Hric z přírodovědecké fakulty, který se momentálně připravuje na mistrovství Evropy ve Slovinsku. „Za největší úspěchy uplynulé sezony považuji druhé místo z mistrovství světa v závodě hlídek a dva individuální tituly mistra ČR v seniorské kategorii,“ svěřil se.

Výsledky studentské části soutěže podle rektora potvrzují tvořivost, odbornost a soutěživost přihlášených posluchačů. „Naši studenti s úspěchem reprezentují Univerzitu Palackého v soutěžích nejen na republikové úrovni. Jejich práce mají často praktický dosah. Děkuji všem, kteří se se svou prací přihlásili,“ uvedl Jaroslav Miller.

Uznání pro 46 publikací

Čestná uznání za odbornou knihu publikovanou v letech 2017 a 2018 obdrželo 48 autorů z řad akademické obce za 46 publikací. Věnovali se tématům teologickým, filozofickým, psychologickým, historickým, uměnovědným i tématům z oblasti tělesné kultury. Nejsilnější zastoupení mezi oceněnými tituly měly ty z humanitních a společenských věd.

Například Jiří Dostál, vedoucí katedry technické a informační výchovy pedagogické fakulty, získal ocenění za publikaci Technické vzdělávání na základních školách v kontextu společenských a technologických změn. „Ocenění je pro mě velkou ctí. Vnímám ho jako významný impuls k další vědecké práci. V těchto dnech dosažené výzkumné výsledky s MŠMT uplatňujeme při koncipování nového předmětu pro základní školy s názvem technika,“ uvedl.

Oceněn byl také Jiří Černý z filozofické fakulty, hlavní autor Španělsko-českého slovníku amerikanismů, který má přes 3500 stran a v lednu získal titul Slovník roku 2019. „Pokud je mi známo, náš slovník je v rámci španělštiny vůbec první dvojjazyčný slovník amerikanismů. Pracoval jsem na něm dvacet let, spolupracovalo na něm také více než sto studentů,“ upřesnil profesor FF.

Za práci Péče v závěru života obdržela čestné uznání i Helena Kisvetrová z fakulty zdravotnických věd. „Ocenění vnímám jako milník ve své výzkumné profilaci v oblasti paliativního a geriatrického ošetřovatelství,“ řekla. 

Čestná uznání uděluje rektor ve snaze zvýšit prestiž vědecké práce na Univerzitě Palackého. Produkce členů akademické obce podle něj svědčí o rozsahu bádání na fakultách a jejich pracovištích.

V minulém roce Jaroslav Miller ocenil 47 studentských vědeckých a uměleckých prací. Dalších 9 cen obdrželi studenti za sportovní výkony. Během ceremoniálu byli oceněni také akademici – 55 autorů 47 nejlepších vědeckých knih.

Seznam všech oceněných za rok 2018 zde, více o Akademickém týdnu UP tady.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)