Relikviář patronky Olomouce je k vidění v kostele Panny Marie Sněžné

Antonín Freindt, Sv. Pavlína léčí nápojem ze své lampy, společná univerzitní teze bakalářů filozofie na olomoucké univerzitě, 1720, Zemský archiv v Opavě – pobočka Olomouc. Detail.
Zdroj: Muzeum umění Olomouc
Wednesday 19 July 2023, 8:00 – Text: Martin Višňa

Do kostela Panny Marie Sněžné, který byl součástí staré jezuitské olomoucké univerzity, se u příležitosti letošního 400. výročí patronátu sv. Pavlíny nad Olomoucí vrátil relikviář této světice. Společně s panelovou výstavou, na které s Muzeem umění Olomouc spolupracovala Jitka Jonová z Cyrilometodějské teologické fakulty UP, si jej zde mohou zájemci prohlédnout až do 24. září.

Ostatky sv. Pavlíny, mučednice a jedné z obětí pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána, přivezli olomoučtí jezuité z Říma v roce 1623, v době, kdy Olomouc sužovala morová epidemie. V naději, že světice vyprosí u Boha ochranu, začali se ke sv. Pavlíně obyvatelé modlit a městská rada ji prohlásila za patronku města. Její relikvie byly vystaveny veřejné úctě v tehdejším jezuitském kostele v místech dnešního vojenského archivu. Epidemie brzy polevila.   

Pro lebku sv. Pavlíny nechal v letech 1639–1640 vídeňský biskup Filip Bedřich, hrabě Breuner, působící předtím i v Olomouci, zhotovit nákladný relikviář, z ebenového dřeva, prosklený, zdobený stříbrem.

„Schránka a její stříbrná výzdoba však prošla v průběhu staletí hned několika úpravami. Ta první a nejzásadnější se uskutečnila velmi záhy. V době švédské okupace města v letech 1642–1650 byl relikviář v obavě před drancováním v jezuitské koleji zakopán do země. Dřevěné i stříbrné části prý tehdy tak utrpěly, že v roce 1652 musela být zhotovena nová schránka. Nešlo však o zcela nový relikviář, ale rekonstrukci původního. Zatímco dřevěný korpus byl zcela nahrazen novým, část stříbrné výzdoby byla opětovně použita a doplněna,“ přiblížila Helena Zápalková z Muzea umění.

Relikviář pak prošel ještě řadou dalších větších či menších úpravou, současná podoba pochází z doby po roce 1786, kdy byly ostatky sv. Pavlíny přeneseny do olomoucké katedrály – po zrušení jezuitského řádu byl zrušen i univerzitní kostel Panny Marie Sněžné, kde byly ostatky uloženy, a předán vojsku. Už v roce 1726 relikviář doplnily dvě menší ostatkové truhlice a později vznikla i bohatě zdobená vitrína.

Vitrínu s relikviářem i truhlicemi mohou nyní návštěvníci kostela Panny Marie Sněžné obdivovat až do 24. září. Kostel spravovaný Akademickou farností Olomouc je otevřen vždy hodinu před bohoslužbou, od 5. července do 14. září pak také ve středu až pátek v době 10–12 a 13–17 hodin.

Muzeum umění pro zájemce připravilo také komentované prohlídky relikviáře. Konají se v úterý 25. července a 15. srpna od 16:30. Vstup na ně je volný. Více zde, respektive zde.

Sv. Pavlíně je do září věnována i část stálé expozice Ke slávě a chvále v Arcidiecézním muzeu Olomouc. K vidění jsou vzácné exponáty vztahující se k úctě k této světici v době baroka.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)