Senát teologické fakulty má nového místopředsedu

Místopředsedou senátu z řad studentů se stal Lukáš Dořičák (první zprava).
Foto: Velena Mazochová
Wednesday 26 October 2016, 7:35 – Text: Velena Mazochová

Novým místopředsedou akademického senátu teologické fakulty se stal Lukáš Dořičák. Do uvolněné funkce jej senátoři zvolili na svém desátém řádném zasedání.

Volby místopředsedy z řad studentů si vyžádal zaniklý mandát předchozí místopředsedkyně Šárky Vopařilové, která v minulém semestru ukončila bakalářské studium. „Mandátu se vzdala dočasně, ale protože k dalšímu studiu na fakultu nenastoupila, křeslo místopředsedy se uvolnilo,“ objasnil předseda fakultního senátu Jaroslav Franc.

Posluchač magisterského oboru Katolická teologie Lukáš Dořičák by se chtěl v nové funkci zaměřit zejména na posílení hlasu studentů ve fakultním senátu. „Chtěl bych zde zastávat jejich mínění a přenášet na jednání senátu témata, která na fakultě řeší,“ uvedl Lukáš Dořičák.

K dalším bodům jednání patřilo vyhlášení výsledků hlasování per rollam, a to k novele Statutu CMTF a k doplňujícím volbám do fakultního i univerzitního senátu. Ty se souběžně uskutečnily 10. a 11. října a voliči v nich do studentské komory ´velkého´ senátu zvolili Anežku Schindlerovou a do studentské části fakultního senátu Josefa Biernáta. Senátoři také vyslechli informace o studentské evaluaci nebo o dokončených i chystaných úpravách interiéru fakultní budovy.

Zasedání senátu teologické fakulty se zájmem sledovali zástupci ukrajinských univerzit, kteří jsou v těchto dnech hosty olomoucké univerzity. Jejich pobyt se uskutečnil v rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce Univerzity Palackého s garancí České rozvojové agentury. „Byli přítomni také na jednání komisí Akademického senátu Univerzity Palackého a zúčastnili se i jeho zasedání,“ doplnil senátor Jiří Pospíšil.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)