Senát vyhlásil volby, přijal metodiku dělení příspěvků a dotací MŠMT a schválil Statut UP

Foto: Žurnál UP
Wednesday 14 December 2016, 7:10 – Text: Milada Hronová

Akademický senát Univerzity Palackého se při svém posledním jednání v kalendářním roce 2016 věnoval zásadním univerzitním tématům. Přijal časový harmonogram voleb do AS UP i základní vzorec, podle něhož bude dělit univerzita v příštím roce příspěvky a dotace z MŠMT. Vedle řady důležitých univerzitních dokumentů přijal i ten nejzásadnější, a to Statut UP.

Senátoři přijali na svém jednání harmonogram voleb do Akademického senátu Univerzity Palackého na funkční období 2017 - 2020. „Už do 24. února budou zvoleni členové dílčích volebních komisí, jejich předsedové a místopředsedové. Kandidáty bude akademická obec navrhovat od 27. února do 10. března. Volby na fakultách začnou 24. března,“ řekl Jiří Langer, předseda Akademického senátu UP. Senát schválil časový harmonogram, který zahrnuje i termín pro případné opakování voleb. „Nenastane-li však žádný problém, volby skončí 7. dubna,“ dodal Jiří Langer.

Během jednání přijal univerzitní senát i metodiku, podle které se budou v roce 2017 dělit uvnitř školy příspěvky a dotace MŠMT. Senát akceptoval návrh rektora, který kopíruje návrh ministerstva školství.

„Oproti loňsku budou v příštím roce posíleny finanční prostředky na studenty, tedy finance v ukazateli A. Tento ukazatel obdrží 90 procent financí, ukazatel K, kvality, 10 procent. Loni bylo přiděleno ukazateli A 75 procent, ukazateli K 25 procent. Zdůrazňuji však, že v tuto chvíli hovoříme pouze o vzorci.  Výši financí, které univerzita od státu dostane, budeme znát až v příštím roce, kdy budeme tvořit rozpočet,“ řekl předseda akademického senátu. Potvrdil přitom, že výpočet finančních prostředků, určených na chod centrálních jednotek univerzity zůstane i v roce 2017 shodný se stávajícími pravidly.

Velkou část z jednání věnovali senátoři legislativní rubrice, v níž schválili řadu univerzitních a fakultních dokumentů. Kromě zcela nového Statutu UP přijal AS UP v návaznosti na novelu zákona o vysokých školách nové volební řády a nové jednací řády akademických senátů filozofické a přírodovědecké fakulty, přijal i nový Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP, věcný záměr novely Vnitřního mzdového předpisu, věcný záměr nového Volebního řádu a nového Jednacího řádu AS UP i změnu Jednacího řádu Vědecké rady FTK UP.

 

Harmonogram voleb do AS UP na funkční období 2017 – 2020

*Zvolení členů dílčích volebních komisí, jejich předsedů a místopředsedů: do 24. 2. 2017.

*Návrhy kandidátů do AS UP: 27. 2. – 10. 3. 2017.

*Zveřejnění termínů a míst konání voleb na fakultách: do 10. 3. 2017.

*Zveřejnění kandidátních listin, sestavení seznamů voličů a jejich předání předsedům dílčích volebních komisí: do 17. 3. 2017.

*Zahájení voleb: 24. 3. 2017.

*Ukončení voleb: 7. 4. 2017.

*Termín pro případné opakování voleb: do 12. 5. 2017.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)