Senátoři lékařské fakulty schválili návrh rozpočtu

Wednesday 25 May 2022, 11:25 – Text: (vim)

Hned dvakrát se v květnu sešel Akademický senát LF UP. Na začátku měsíce senátoři schválili metodiku dělení finančních prostředků, nyní vyjádřili jednomyslný souhlas i s návrhem samotného rozpočtu fakulty pro letošní rok. Návrh předpokládá náklady ve výši přes 496 milionů korun a výnosy ve výši téměř 504 milionů korun. Kromě rozpočtu senátoři také hlasovali o novém členu pedagogické komise, jímž se stal student Jakub Olejko a schválili podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 a také podmínky přijímaček pro doktorský program Lékařská biologie, na který se zájemci mohou hlásit do 25. června. Protože šlo o poslední řádné zasedání senátu před letními měsíci, předseda Dušan Klos a děkan Josef Zadražil popřáli přítomným příjemné léto a také poděkovali studentům, které brzy čekají státnice, po nichž jim zanikne mandát, za práci pro senát. Příště senátoři LF zasednou k jednání 4. října, na programu bude vyhlášení voleb do AS LF UP. 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)