Senioři se mohou hlásit do kurzu v Pevnosti poznání

Foto: Martina Vysloužilová
Saturday 15 January 2022, 8:00 – Text: Martina Vysloužilová

Lidé ve zralém věku, kteří touží poznat něco nového a scházet se v inspirativním prostředí Pevnosti poznání, centra popularizace vědy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, se mohou přihlásit do prvního ročníku kurzu Blízká setkání třetího věku. Registrace bude spuštěna 31. ledna na webu centra.

Kurz je ideální příležitostí pro všechny aktivní seniory, kteří se ani ve stáří nechtějí vzdát činorodosti. Pod vedením zkušených lektorů se budou scházet každé pondělí, celkem 12krát. Vzdělávací program startuje 21. února a zahrnuje tři tematické oblasti: hodiny zdravého životního stylu, trénování paměti a cvičení.

„Chceme, aby se účastníci pobavili s lidmi stejného věku, kteří mají podobné zkušenosti, problémy, a tedy i pochopení. Možnost sdílení radostí i trápení v komunitě vrstevníků má příznivý vliv na psychiku a následně i na celkové zdraví. Naopak osamělost a omezení sociálních kontaktů jsou jedny z aspektů, které zvyšují riziko rozvoje neurodegenerativních onemocnění,“ popsala výhody kurzu pedagožka Ivana Fellnerová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Světlana Zapletalová z Olomouce absolvovala všechny tři ročníky předcházejícího cyklu a nemůže si program vynachválit. „Setkávání mě velmi obohacovalo. Líbilo se mi všechno, ráda vzpomínám například na žonglování nebo hudební terapii. I když jsem některé věci věděla, není určitě na škodu si je připomenout. Poznala jsem nové přátele, dokonce jsme vytvořili partu Pevnost a pravidelně se scházíme.“

Senioři se na kurzu seznámí se základními fyziologickými procesy a příčinami onemocnění typických pro seniorský věk a také se dozví, jak mohou projevy stáří, popř. progresi onemocnění zpomalit, zmírnit, nebo jim dokonce předcházet. V rámci lekcí mozkového joggingu se baví a soutěží a přitom nenásilně trénují paměť a komplexně rozvíjejí svoje poznávací schopnosti, slovní zásobu a kreativitu.

Absolvent Milan Večeřa z Hraběšic u Šumperka ocenil také pohybové aktivity. „Lekce jsou výborně poskládány. I když tancovat moc neumím, rád jsem poznal něco nového. Všem tento kurz vřele doporučuji.“

Senioři cvičí jógu, věnují se modernímu tanci nebo se učí, jak správně sedět, chodit a jak bojovat se špatnými pohybovými stereotypy, a předcházet tak nejrůznějším zdravotním potížím. „Pohyb patří mezi hlavní biologickou potřebu všech živých bytostí, ale člověk jako jediná živá bytost má tu možnost se rozhodnout, zda se bude hýbat, nebo bude pasivní. Kladný vliv pohybu má příznivé účinky na psychiku jedince, činnost mozku, a dokonce i paměť,“ řekla fyzioterapeutka Lenka Fasnerová, která v kurzu působí jako lektorka.

Vzdělávací program, složený ze tří ročníků, organizuje od roku 2016 spolek Pro poznání v Centru popularizace Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Aktivity podporuje Olomoucký kraj.

Registrace do prvního ročníku startuje v pondělí 31. ledna v 9:30. Zájemci ji najdou na webových stránkách Pevnosti poznání: www.pevnostpoznani.cz/pro-seniory. Ti, kteří nevládnou prací s počítačem, se mohou přihlásit osobně v otevírací době přímo v Centru popularizace.

 

 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)