Shromáždění akademické obce Univerzity Palackého

Ilustrační grafika: Žurnál UP
Wednesday 30 November 2022, 11:00 – Text: (red)

Předseda Akademického senátu UP svolává v souvislosti s projednáváním návrhu na odvolání rektora UP shromáždění akademické obce UP, a to v souladu s ustanovením čl. 4 Statutu Univerzity Palackého v Olomouci.

Shromáždění akademické obce UP se bude konat v pondělí 5. prosince 2022 od 10:00 v auditoriu Pedagogické fakulty UP na Žižkově náměstí. Náplní bude diskuze s rektorem UP v kontextu návrhu na odvolání rektora UP předloženého předsedou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP ze dne 8. listopadu 2022. Shromáždění bude také streamováno zde.

Rovněž bude na tento den vyhlášeno rektorské volno pro zaměstnance a studenty všech součástí, a to na čas od 9:30 do 12:30. 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)