Spomienka na Vilíma Šimánka

Prof. Vilím Šimánek na archivním snímku.
Foto: archiv Žurnálu UP
Thursday 16 February 2023, 14:35

S bolesťou v srdci som prijal správu o skone priateľa, profesora Vilíma Šimánka. Naše cesty sa stretli počas práce pre chemickú komunitu – práce v národných chemických spoločnostiach. Na mnohých stretnutiach, rokovaniach som veľmi pozorne vnímal jeho exaktne vedecky presné vyjadrovanie, ktoré bolo najlepším podkladom pre spoločné rozhodnutia. Nebolo treba zbytočných rečí, prebrali sme vždy situáciu a našli z nej východisko pre obe strany vždy akceptovateľné a najvýhodnejšie. Bolo to dokladom vzájomnej korektnosti a ústretovosti a preto som sa na také stretnutia vždy tešil. Niet sa čomu čudovať, keď ho Slovenská chemická spoločnosť ocenila v roku 1999 Zlatou medailou Slovenskej chemickej spoločnosti a v roku 2008 najvyšším ocenením – Čestným členstvom.

Samozrejme nasledovala vždy aj neformálna, neoficiálna časť – ja si spomínam, že na 60. jubilejnom zjazde Asociácií českých a slovenských chemických spoločností v Olomouci (1.–4. 9. 2008) ma upozornil ochutnať miestne Chardonnay a bolo to doteraz najlepšie Chardonnay, ktoré som doteraz ochutnal: určite aj kvôli vyberanej spoločnosti. Neoceniteľné boli naše diskusie o prírodných látkach – jeho ako odborníka, mňa ako amatérskeho botanika a citrusára. Neskôr ma prekvapil výsledkami štúdia ostropestreca mariánskeho, ktorý som zhodou okolností v tom čase potreboval ... a aj z tohto aspektu sme si asi našli cestu bližšie k sebe.

V kancelárii mi nad stolom visí obraz olomouckého javiskového výtvarníka Oldřicha Šimáčka: od dnes mi nebude pripomínať len pobyty v Olomouci, ale aj človeka, ktorý mi ho venoval v uvedenom roku v duchu motta: „Nezomrel ten, na ktorého si niekto spomenie“ – mne tento obraz bude Vilíma navždy pripomínať.

Česť jeho pamiatke!

 

Viktor Milata

čestný predseda Slovenskej chemickej spoločnosti, predseda Rady slovenských vedeckých spoločností pri SAV, riaditeľ Ústavu organickej chémie, katalýzy a petrochémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)