Štědré (nejen) Vánoce!

V mestečku Betléme,
v jasličkách na slame
leží to dieťatko,
na ktoré čakáme.
Anjelik bez krídel,
Boží i človečí.
Nikto ho nevidel,
každý ho dosvedčí,
darček mu nesiem tam.
A ja mu do diaľky
namiesto hrkálky
srdiečko posielam.

Milan Rúfus 
Friday 23 December 2022, 8:00

K době vánoční patří radost z darování a obdarování. Dárkem vyjadřujeme vztah k tomu druhému, v dárku se zrcadlí naše osobnost. Možná i proto není vždy jednoduché vybrat ten „správný“ dárek. A někdy je také celkem složité dárek přijmout a projevit naši vděčnost. 

V době vánoční jsme často oslovováni, abychom projevili svou štědrost, abychom se podělili o to, co máme, čeho se nám dostává. Máme tak další příležitost zakoušet pocity, které jsou spojené s darováním peněz, materiálních věcí nebo i našeho vlastního volného času.

Profesionálové z různých oblastí oceňují dobrovolnou práci tisíců lidí, bez kterých by nebylo možné zvládnout nejen krize velkého rozsahu a dopadu. Dobrovolníci, lidé dobré vůle a dobrého srdce, jsou trvalým zdrojem podpory, radosti a inspirace v různých oblastech našeho života. Jejich altruismus a solidarita přispívají k lepší kvalitě životního prostředí a mezilidských vztahů. Povzbuzují, motivují a posilují tisíce lidí v náročných životních situacích. 

Uplynulý rok byl v mnoha ohledech svým způsobem výzvou pro každého z nás. Potěšující je, že navzdory vyčerpání z předchozích dvou let mnozí dobrovolníci vytrvali. Možná i proto, že se k nim přidaly další desítky, stovky, tisíce lidí, kteří takto vyjádřili svůj lidský i občanský postoj. Nechyběli mezi nimi ani vysokoškolští studenti. Často dobrovolnickou pomoc v jednotlivých společenstvích a organizacích iniciovali a organizovali. Opět prokázali své nezastupitelné místo ve společnosti. 

Doba vánoční je časem radosti a naděje. Můžeme obdarovávat. Můžeme se stát součástí příběhů konkrétních lidí. Můžeme prožívat jedinečné pocity smysluplnosti našeho bytí skrze pomoc jiným. Máme být za co vděčni. 

Štědré (nejen) Vánoce všem lidem dobré vůle!  

 

Tatiana Matulayová

katedra křesťanské sociální práce CMTF UP
garantka Dobrovolnického centra UP

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)