Stipendium Petra Zoubka získal student práv Filip Zátopek

Filipu Zátopkovi předávali stipendium proděkan Maxim Tomoszek (vlevo) a rodiče Petra Zoubka. Foto: Eva Hrudníková
Tuesday 28 February 2023, 14:00 – Text: Eva Hrudníková

Seznam laureátů Stipendia Petra Zoubka na podporu mimořádně nadaných studentů Právnické fakulty UP se rozrostl o třetí osobnost. Fakulta společně s Nadačním fondem Petra Zoubka ocenila Filipa Zátopka, studenta 5. ročníku programu Právo a právní věda. Laureát získal finanční podporu 20 000 korun.

Stipendium je pojmenováno po výjimečném posluchači právnické fakulty, který těsně před dokončením studia v březnu 2019 podlehl agresivnímu nádorovému onemocnění. Rodina a přátelé Petra Zoubka krátce nato založili nadační fond a spojili síly s fakultou. „Prostřednictvím fondu chceme šířit Peťův odkaz, jeho vize a přístup k životu. Máme dva cíle, podporovat hematoonkologické oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě a výjimečné studenty olomouckých práv, kteří se svou aktivitou a přístupem k lidem našemu synovi nejvíce podobají. Spolupráce s fakultou si velmi vážíme, jsme za ni rádi,“ uvedla Renáta Zoubková, matka Petra Zoubka, členka správní rady nadačního fondu.

Pravidla pro přiznání Stipendia Petra Zoubka upravuje vnitřní norma fakulty. V každém akademickém roce jej může získat pouze jeden student, který splní pět podmínek – vážený studijní průměr do 1,8 za celé dosavadní studium na fakultě, alespoň jeden úspěšně dokončený semestr ve Studentské právní poradně nebo jiné klientské právní klinice vyučované na fakultě, absolvování odborné praxe. Student musí také být aktivní sportovec a musí se zapojovat do dobročinných společensky přínosných aktivit.

Mimořádně přísné podmínky tentokrát splnil Filip Zátopek, vše potřebné doložil ve své žádosti. „Je to pro mě neuvěřitelná pocta a závazek. Stipendium považuji za skvělý způsob podpory studentů, zejména těch, kteří se mimo studium věnují sportu a dalším aktivitám. Sport mi pomáhá získat nadhled, který je pro právo důležitý,“ řekl při přebírání ocenění Filip Zátopek, aktivní sportovec registrovaný Českým atletickým svazem.

V příběhu Petra Zoubka pak vyzdvihl hodnotu pomáhat druhým. „Přístup k právu jako způsobu pomoci druhým je hodnota, kterou jsem si začal považovat poměrně nedávno. Práva jsem chtěl studovat už od střední školy a přiznávám, že tehdy hlavně pro prestiž oboru. A právě proto za jednu z nejlepších věcí, které se mi v životě staly, považuji, že jsem se poprvé na práva nedostal. Po roce jsem si vše promyslel a zvážil. Opět jsem dospěl k tomu, že chci dělat práva. Ale z jiného důvodu a tím je pomoc druhým. Studium tuto hodnotu ve mně prohlubuje,“ dodal pětadvacetiletý Filip Zátopek s tím, že zatím nemá úplně jasnou představu, jak s finanční podporou naloží. „Po státních závěrečných zkouškách bych chtěl znovu nabrat síly cestováním do zahraničí. V tom mi stipendium nepochybně pomůže.“

Za fakultu předával stipendium laureátovi Maxim Tomoszek, proděkan pro bakalářské a magisterské studijní programy. „Velmi si cením, že se nám společně s nadačním fondem podařilo bolestný a nečekaný odchod Petra Zoubka přetavit do něčeho pozitivního, co může někomu dalšímu pomoct, někoho ze studentů motivovat. Filipovi blahopřeji a jsem rád, že se fakulta může pochlubit právě takovým studentem,“ řekl Maxim Tomoszek.

Na udělování stipendia navázala odborná část semináře Etika – opatření na konci života. Příspěvek na téma Autonomie pacienta a rozhodování o péči na konci života si připravila Barbora Steinlauf (na snímku) z Filosofického ústavu Akademie věd ČR.

Stipendium udělovala právnická fakulta a Nadační fond Petra Zoubka potřetí. Vloni ho získala studentka Veronika Vysoudilová, rok před ní Kateřina Dračková.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)