Studenti, soutěžte o Cenu rektora UP!

Ilustrační foto: Archiv Žurnálu UP
Tuesday 28 November 2017, 11:05 – Text: (red)

Autoři bakalářských a magisterských prací, kteří si myslí, že napsali zdařilý text, ho mohou přihlásit do soutěže o Cenu rektora UP. Zapojit se mohou také studenti - sportovci. Hodnotit se bude jejich nejlepší sportovní výkon, kterého dosáhli v akademickém roce 2016/2017. Přihlášky do soutěže přijímá organizátorský tým do pátku 15. prosince 2017.

Práce za akademický rok 2016/2017 bude posuzovat komise složená ze zástupců všech osmi fakult Univerzity Palackého. Ty nejlepší pak navrhne rektorovi k ocenění.

„Přihlásit lze již obhájené bakalářské a diplomové práce nebo článek v odborném tisku. Práce přihlášené do soutěže v minulých letech nebudeme přijímat,“ zdůraznila Eva Blažková z Konferenčního servisu UP. „Autorům vítězných prací a nejlepším sportovcům osobně poblahopřeje rektor UP Jaroslav Miller na slavnostním vyhlášení během Akademických dnů v únoru 2018. Oceněné studenty jistě potěší také finanční odměna,“ dodal Tomáš Krejčiřík z Oddělení komunikace UP.

Do soutěže je potřeba odevzdat jedno vyhotovení vědecké práce spolu s vyplněnou přihláškou a posudky. V případě sportovních cen stačí za jednotlivce či kolektiv vyplnit elektronický formulář.

V minulém ročníku ocenil rektor Jaroslav Miller 30 studentských vědeckých a uměleckých prací. Nejvíce byli zastoupeni posluchači filozofické a pedagogické fakulty. Dalších 11 cen obdrželi studenti za své sportovní výkony. Během ceremoniálu byli oceněni také akademici – autoři 40 nejlepších vědeckých knih. Nejsilnější zastoupení měly tituly z humanitních a společenských věd.

Podrobné podmínky soutěže i potřebné formuláře najdete na úřední desce UP.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)