Studentka porodní asistence oceněna za práci s tématem sexuálního násilí

Kristýna Kultová byla za svou bakalářskou práci oceněna Českou komorou porodních asistentek. Foto: David Kresta
Wednesday 3 May 2023, 8:25 – Text: David Kresta

Podle průzkumů zažije sexuální násilí každá třetí žena. Jaký vliv má ale tato traumatizující zkušenost na porod? Odpověď na otázku se ve své bakalářské práci snažila najít Kristýna Kultová. Studentka porodní asistence na Fakultě zdravotnických věd UP zaujala volbou tématu i jeho zpracováním členy České komory porodních asistentek, kteří jí v tradiční soutěži o nejlepší bakalářské práce s největším praktickým přínosem pro profesi udělili druhé místo.

„První reakcí bylo překvapení. Moje práce byla pouze teoretická a nečekala jsem, že by mohla být takto oceněna bakalářská práce bez výzkumné části. Mám ale velkou radost, je pro mě důležité, že se tomuto tématu dostává více pozornosti,“ uvedla Kristýna Kultová k ocenění bakalářské práce s názvem Porod ženy s historií prožitého sexuálního násilí. „O vlivu znásilnění na porod se u nás ví jen málo. Navíc velká část porodních asistentek nemá ponětí, jak o tyto ženy pečovat, takže jsem část práce věnovala i doporučením pro praxi porodních asistentek,“ dodala.

Právě kvůli náročnému tématu nevznikala práce zrovna snadno. „V rámci rešerše jsem pročítala výpovědi žen, které prožily sexuální násilí a v aktuálních výzkumech popisovaly své zážitky z porodu, a z těchto výpovědí často vyloženě mrazilo,“ popsala Kristýna Kultová, kterou ke studiu na Ústavu porodní asistence FZV UP přimělo, jak sama říká, její okolí. „Kolem mě byla najednou spousta těhotných žen, které byly k porodu doprovázeny komunitními porodními asistentkami, a vyprávění o jejich péči mě nadchlo. Zaujala mě také představa studia v Olomouci, a tak jsem se v maturitním ročníku rozhodla podat přihlášku na fakultu zdravotnických věd,“ uvedla Kristýna Kultová, která po úspěšném bakalářském studiu pokračuje v magisterském programu Intenzivní péče v porodní asistenci. „K tomu pracuji na gynekologicko-porodnickém oddělení ve vyškovské nemocnici,“ podotkla autorka oceněné práce.

„Naší studentce Kristýně Kultové k ocenění moc blahopřeji a současně bych jí chtěla popřát hodně úspěchů v magisterském studiu, v zaměstnání v nemocnici i v osobním životě,“ uvedla Kateřina Janoušková, pověřená vedením Ústavu porodní asistence FZV UP.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)