Studentští senátoři a senátorky: společná komunikace i řešení problémů

Jednání studentských senátorů a senátorek.
Foto: Adam Mráček
Friday 15 October 2021, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Osobně se poznat, dozvědět se, co koho na fakultě trápí i co se kde povedlo, to bylo cílem setkání studentských zástupců akademických senátů UP. V Pevnosti poznání se sešly na debatě dvě desítky senátorů a senátorek.

Studenti a studentky jsou nedílnou součástí akademických senátů. Jsou hlasem studentů, přinášejí aktuální názory studentské obce i nastolují témata, která jsou pro ně stěžejní. Pro studentské senátory a senátorky je proto důležité, aby spolu komunikovali a znali se. „Cílem  našeho setkání bylo sejít se osobně, protože pandemická situace a s ní související omezení v minulých měsících nám dřívější osobní jednání znemožnila. Debata byla jak o aktuálním dění na fakultách, včetně informací o volbách jejich vedení, mluvili jsme i o ombudsmanech a  našich záměrech do budoucna,“ nastínil program jednání, jehož účastníky přišel v zastoupení rektora pozdravit i prorektor Michal Malacka, místopředseda AS UP Marek Stratilík.

Setkání moderovali Marek Stratilík a Michal Nguyen. Ti spolu s dalšími přítomnými členkami a členy velkého senátu informovali své kolegy také o tom, jak spolupracují a komunikují s novým vedením univerzity. „Kromě toho jsme předložili výčet všech orgánů, v nichž působí studentští zástupci, ať už uvnitř univerzity nebo mimo ni. Není jich málo a mají možnost se podílet na chodu školy a utvářet ji. Namátkou je možné zmínit komise pro udržitelný rozvoj a pro IT, ve kterých hrají studentští zástupci klíčovou roli a určují směřování jejich agendy. Studenti se zároveň aktivně účastní jednání krizového štábu univerzity a jsou platnými členy Studentské komory Rady vysokých škol,“ připomíná Michal Nguyen.

Studenti diskutovali mimo jiné i o kapacitě univerzitních menz, přivítali také účast zástupce Kolejní rady UP, protože se mohli seznámit s problémy, které aktuálně řeší.

„Byl bych velmi rád, kdybychom se na tomto fóru scházeli pravidelněji, zhruba co půl roku, protože sdílení informací a zkušeností, a tedy vzájemnou komunikaci považujeme za stěžejní věc,“ doplnil Marek Stratilík.

 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)