Talentovaný Palacký: příležitost pro aktivní studenty

Foto: Freepik.com
Friday 23 June 2023, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Dobrovolnictví, aktivity rozmanitých studentských spolků, stáže, ale třeba i workshopy, kde se zájemci dozví, jak napsat životopis či jak se připravit na pohovor. To je jen malý výčet aktivit, do nichž se mohou zapojit studenti UP. Aby získali snadný přehled „kdy, kde, co, proč a jak“, vznikla zastřešující značka Talentovaný Palacký.

S každým semestrem se na Univerzitě Palackého rozšiřuje nabídka aktivit pro ty studenty, kteří se chtějí nad rámec svého studia vzdělávat nebo zapojovat do činností, které zužitkují při vstupu na pracovní trh. „Nabídka je rok od roku širší a studenti mají stále více příležitostí rozvíjet své kompetence pro měnící se prostředí trhu práce. Mohou se zapojit do dobrovolnictví, vybrat si z více než čtyř desítek studentských spolků, mají šanci podílet se na řízení univerzity, naučit se základy podnikání nebo proniknout do tajů popularizace vědy. Aby si dokázali vybrat a netápali, připravujeme pro ně webový rozcestník Talentovaný Palacký, který jim pomůže se zorientovat v nabídce univerzity,“ uvedla vedoucí oddělení studentských záležitostí Vladimíra Sedláčková.

Jak dodala, volba značky Talentovaný Palacký byla záměrná. „Jsme inspirováni mimořádnou osobností Františka Palackého, jehož jméno nese naše univerzita. Svou inteligencí a pílí představuje vzor cesty k úspěchu i v dnešní době. Jeho pojetí talentu bylo široce otevřené. Stejně jako on i my věříme, že každý člověk se rodí s nadáním a že úkolem školy je takové nadání umět rozpoznat a rozvíjet,“ dodala Sedláčková.

Součástí portfolia Talentovaného Palackého jsou pro příští akademický rok i nové volitelné předměty či workshopy, jejichž nabídku dostaly fakulty a univerzitní pracoviště. Studenti si mohou zvolit například předmět Nastartuj svou kariéru, který je určen především pro závěrečné ročníky bakalářského a navazujícího magisterského studia. „Tento kurz bude mít tři bloky zaměřené na pracovní právo či užitečné dovednosti, jako je vytvoření profilu na síti LinkedIn a podobně,“ vysvětlila vedoucí oddělení studentských záležitostí.

Univerzita myslí i na mimořádně nadané studenty. Pro ty připravila jako novinku unikátní kurz nazvaný Leadership matters! „Vycházíme z předpokladu, že talentovaní absolventi UP se v budoucnu ocitnou v klíčových pozicích lídrů v oblasti byznysu či vědeckých, veřejných, kulturních, vzdělávacích a neziskových organizací. Chceme je tedy vybavit kompetencemi potřebnými pro lídry v 21. století, kteří budu čelit globálním, národním i lokálním výzvám. V dnešním globalizovaném a rychle se měnícím světě je nutné rozvíjet kromě odborných znalostí také další schopnosti a dovednosti,“ řekla Dita Palaščáková, která je garantkou kurzu. Jeho účastníci by se měli zdokonalit ve strategickém a systémovém myšlení, zvládnout digitální a technologické kompetence či rozvinout svou adaptibilitu na rychle se měnící podmínky či situace. Lektory budou inspirativní osobnosti z praxe s úspěšnou kariérou a zkušenostmi z mezinárodního prostředí.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)