Teologická fakulta hostila účastníky letní školy bioetiky

Na letní škole vystoupila s příspěvkem také Stephanie Hoellinger z Vídeňské univerzity.
Foto: Velena Mazochová
Monday 24 October 2016, 7:30 – Text: Velena Mazochová

Bioetický pohled na problematiku neplodnosti, asistované reprodukce nebo adopce nabídla letní škola, kterou v uplynulém týdnu připravila katedra systematické teologie pro vysokoškolské studenty ze zemí střední Evropy. Jeden z aktuálních problémů současnosti jim představili odborníci z Polska, Rakouska, Chorvatska a České republiky díky výměnnému programu CEEPUS.

Letní škola bioetiky na téma „Neplodnost jako výzva“ se v Olomouci uskutečnila poprvé, a navázala tak na obdobná setkání, která se v předchozích letech konala ve Vídni, Lublani, Opole nebo Pécsi.  „V současné době má téměř každý šestý pár v České republice problém počít vlastní dítě. Jde tedy o poměrně aktuální téma, k němuž jsme přistoupili z pohledu různých vědních oblastí,“ uvedl hlavní organizátor letní školy Dominik Opatrný, odborný asistent z pořádající katedry.

Mezioborový přístup zprostředkovali ve svých přednáškách například morální teolog Nenad Polgar ze Záhřebu, psycholog Dariusz Krok z Opolské univerzity nebo socioložka Hana Šlechtová a islamolog Jaroslav Franc z hostitelské fakulty. S příspěvkem k tématu prenatální diagnostiky vystoupila také profesorka morální teologie a děkanka Katolické teologické fakulty Vídeňské univerzity Sigrid Müllerová, která spolupracuje s olomouckou teologickou fakultou v rámci středoevropského výměnného programu CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies). „V jeho rámci koordinuje Sigrid Müllerová síť pracovišť zaměřených právě na bioetiku,“ upozornil Dominiky Opatrný.

Koncepce letní školy studentům otevřela prostor pro jejich vlastní aktivní účast. „Sešli se zde posluchači různých oborů, od teologie přes rodinná studia až třeba po právo. Po přednáškách měli možnost nad uvedenými tématy společně diskutovat a vzájemně se obohatit svým úhlem pohledu. Zajímavá byla proto nejen vystoupení přednášejících, ale i to, co do nich přinesli sami posluchači,“ uvedl Dominik Opatrný.

Obsahové zaměření letní školy zvolili organizátoři v souladu s tématem konference, kterou pod názvem „Neplodnost jako etický problém“ o několik dní později uspořádaly v Praze Asociace bioetiků střední Evropy a Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy. „Nabídli nám roli ´předskokana´, které jsme se rádi ujali. Většina z olomouckých přednášejících i studentů pokračovala přímo na konferenci do Prahy,“ doplnil Dominik Opatrný.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)