Teologická fakulta nabízí studentům i akademikům přednášky k současným otázkám manželství a rodiny

Ilustrační foto: Gabriela Knýblová
Thursday 9 February 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

S aktuálními tématy manželství a rodiny z pohledu křesťanství a českého rodinného práva seznámí zájemce předmět, inspirovaný papežským dokumentem Amoris laetitia/Radost z lásky. V rámci celouniverzitní nabídky jej pro studenty i členy akademické obce připravili vyučující církevního práva na teologické fakultě pro nadcházející letní semestr. 

Předmět s názvem Naléhavé otázky manželství a rodiny zahrne široké spektrum tematických okruhů, které se týkají pojetí manželství v západní a východní tradici, způsobu uzavírání manželství v minulosti a současnosti nebo volného soužití i manželství „na zkoušku“. Obsáhne také otázky spojené s nežádoucími okolnostmi vzniku manželství i pohled kanonického a českého rodinného práva na řešení obtížných manželských situací včetně rozvodu, péče o nezletilé děti a domácího násilí.  

Hlavním impulsem pro koncipování obsahu nového předmětu se stal dokument papeže Františka vydaný v loňském roce k tématu lásky ženy a muže, manželů a rodiny. „Posynodální adhortace Amoris laetitia zahrnuje výsledky rokování celosvětového biskupského synodu katolické církve v letech 2014 a 2015 o záležitostech spojených s manželstvím a rodinou. Přináší zajímavé a aktuální podněty pro témata dotýkající se každého člověka,“ uvedl Damián Němec, vedoucí katedry církevních dějin a církevního práva. 

Jednosemestrální předmět (KCP/NORM) nabídne v letním semestru vždy dvě přednášky týdně. Přihlásit se mohou studenti i akademici ze všech fakult UP. První informativní setkání o jeho realizaci je připraveno na úterý 14. února v 18.10 v učebně UO3 ve druhém nadzemním podlaží hlavní budovy CMTF v Univerzitní ulici.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)