Teologická fakulta pořádá třetí Vědecký stand-up

Grafika: CMTF UP
Tuesday 23 May 2023, 12:00 – Text: Lenka Peřinová, Martin Višňa

Pouhých patnáct minut na představení své vědecké práce dostanou řečníci na již třetím Vědeckém stand-upu, který připravila Cyrilometodějská teologická fakulta UP. Uskuteční se ve středu 31. května od 14 hodin. Čím se aktuálně zabývají, přiblíží zájemcům ve fakultní aule Martin Cajthaml, Petra Potměšilová, Pavel Kopeček a Josef Mikulášek.

„Navazujeme na naši tradici krátkých, ale obsahově naplněných setkání, při nichž mají naši vědci čas a prostor prezentovat své badatelské výstupy. Hledali jsme formát vhodný pro představení výzkumů, projektů nebo diplomových prací, troufám si říct, že jsme jej nalezli. ‚Patnáctiminutovka‘ je výzvou pro samotné vědce a příjemným časovým úsekem pro posluchače. Vidím v této akci příležitost k tomu, abychom se z úspěchů svých kolegů mohli radovat, a také poučit,“ uvedla proděkanka CMTF pro organizaci, rozvoj a vnější vztahy Marta Lucie Cincialová.

Během stand-upu vystoupí Martin Cajthaml, proděkan pro vědu a výzkum a vedoucí katedry filozofie a patrologie, který se zabývá etikou německého filozofa a teologa Dietricha von Hildebranda a bude mluvit o účasti na hodnotách. Poznatkům z výzkumu temperamentu předškoláků se sluchovým postižením věnuje svoji čtvrthodinku Petra Potměšilová, vedoucí katedry křesťanské výchovy. Pavel Kopeček, které vede katedru liturgické teologie, pak přiblíží těžké podmínky, v nichž vycházely na přelomu 60. a 70. let české liturgické knihy. Poslední z vystupujících Josef Mikulášek z katedry systematické teologie pak bude hovořit o synodalitě jako způsobu života a poslání učícího se společenství církve.

Po zaznění všech čtyř patnáctiminutových prezentací bude prostor pro otázky z publika a diskuzi. Stejně jako v případě předchozích dvou Vědeckých stand-upů jsou ve středu 31. května od 14 hodin do auly CMTF zváni všichni zájemci, kteří chtějí poznat, čím se vědci na teologické fakultě zabývají.

První Vědecký stand-up fakulta uspořádala v prosinci 2021, zastřešujícím tématem byla Spiritualita v proměnách času a v době pandemie. Řeč byla mimo jiné o vztahu religiozity, spirituality a zdraví nebo o náboženských konspiračních teoriích týkajících se covidu-19. Během loňského druhého setkání se pak mluvilo například o historických liturgických textiliích nebo o využívání sociálních sítí z pohledu volného času.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)