Třetí ročník soutěže o udělení juniorského grantu UP pro období 2023–2025 zná své vítěze

Tuesday 29 November 2022, 9:14

Cílem soutěže o udělení Juniorského grantu je podpořit excelentní výzkum mladých akademických a vědeckých pracovníků do 37 let při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří a rozvinutí nezávislého vědeckého programu s cílem podpořit přípravu významného mezinárodního projektu (např. v rámci programu HORIZON EUROPE). Soutěž je určena uchazečům se zkušenostmi ze zahraniční stáže.

Soutěž byla vyhlášena 13. června 2022.

Do třetího ročníku soutěže bylo přihlášeno 34 návrhů projektů uchazečů ze 6 fakult UP a VŠ ústavu CATRIN v oblastech:

 • Přírodní vědy, matematika, informatika – 20 projektů;
 • Lékařské vědy a biomedicína – 5 projektů;
 • Humanitní a společenské vědy – 9 projektů.

Na základě jednání hodnotících komisí fakult a zpravodajů bylo doporučeno k financování 15 projektů, Vědecká rada UP schválila financovat 9 projektů:

Přírodní vědy, matematika, informatika (3 projekty)

 • Ondřej Černotík: Bosonic cavity memories for superconducting quantum computers (PřF) v částce 3 987 tis. Kč
 • Vlastimil Vrba: Coherent control of gamma photons and nuclear quantum states using ultrasound modulation and polarization effects in nuclear resonance (PřF) v částce 2 553 tis. Kč
 • Petr Dvořák: Deciphering novel mechanism of plant antioxidant defense regulation during salt stress by protein-protein interactions (PřF) v částce 3 903 tis. Kč 

Lékařské vědy a biomedicína (3 projekty)

 • Martina Zatloukalová: The role of nitroalkenes in neuroprotection, neurotoxicity and neuroinflammation in vitro (LF) v částce 3 934 tis. Kč
 • Zdeněk Škrott: Insight into cellular proteotoxic stress response using a new microthermal protein damage methodology (CATRIN) v částce 3 987 tis. Kč
 • Pavla Kořalková: Connections of targeted therapy interfering with oncogenic FLT3 signaling, abnormal epigenome and rewired metabolism in acute myeloid leukemia (LF) v částce 3 472 tis. Kč

Humanitní a společenské vědy (3 projekty)

 • David Fiedor: Soft forms of gambling: popularity, availability, and risk level in relation to the development of gambling careers (PřF) v částce 3 764 tis. Kč
 • Michal Vorlíček: Influence of environmental determinants on active transport of Czech children and adolescents in the context of 24-hour behavioural patterns (FTK) v částce 2 883 tis. Kč
 • Marko Svicevic: The Ukraine crisis - Challenging military aggression without direct military force: Mapping the road for European Union security and collective responses under international law (PF) v částce 3 926 tis. Kč

Celková částka financovaných projektů na celou dobu řešení je 32 409 tis. Kč a úspěšnost v 3. kole je 26,5 %.

Všem řešitelům přejeme mnoho úspěchů při řešení projektů.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)