Univerzita bude příští rok slavit 450 let od založení. Přípravy už běží

Vydavatelství UP pořizuje novou fotodokumentaci univerzitních žezel.
Foto: Archiv Žurnál UP
Thursday 1 September 2022, 11:00 – Text: Ivana Pustějovská

Příští rok bude na Univerzitě Palackého ve znamení oslav. Druhá nejstarší univerzita v České republice si bude připomínat 450 let od svého založení a už nyní se  intenzivně připravuje program akcí, jimiž škola veřejnosti, studentům a absolventům představí nejen zásadní historické okamžiky a významné osobnosti, které se o její rozvoj zasloužily, ale i nynější moderní podobu prestižní vzdělávací a vědeckovýzkumné instituce.

Setkání absolventů, ocenění významných osobností, výstavy, hudební vystoupení, slavnostní mše, mezinárodní konference, to je jen pár příkladů z připravovaného programu roku Univerzity Palackého. I když bude často řeč o minulosti a škola bude připomínat především rok 1573, kdy císař Maxmilián II. udělil tehdejší jezuitské koleji promoční práva a v Olomouci vznikla jezuitská akademie rovnoprávná s jinými tehdejšími západoevropskými univerzitami, nebude to připomínka historie neživé, zakonzervované.

„Chceme ukázat, jak je možné s odkazem našich předků aktivně pracovat, jak ho přiblížit současným studentům. Proto jsme vybrali dvě postavy, z jejichž práce můžeme čerpat dodnes a které tak budou symbolickými průvodci našich oslav. První je výrazná renesanční osobnost a náš absolvent Jan Marcus Marci. Tento filozof, přírodovědec a osobní lékař císaře se proslavil i svými vědeckými objevy, zkoumal například lom a rozklad světla. A právě motiv několika barev, které se spojí a vytváří silné jednolité světlo, je i motivem naší univerzity. Je to symbol mnohosti v jednotě,“ vysvětluje Vít Procházka, prorektor pro komunikaci a studentské záležitosti.

Jak dodává, druhou osobností je František Palacký, jehož jméno univerzita ve své novodobé historii nese. „Chceme ukázat Palackého zcela jinak, než jak bývá tradičně zobrazován v učebnicích dějepisu. Představíme mladého muže, který měl obrovský talent na jazyk, byl charismatický, užíval si života a dokázal překračovat stereotypy své doby,“ vysvětluje prorektor, který s nadsázkou nazývá mladého Palackého největším influencerem 19. století.

I když do začátku oslav je ještě pár měsíců, některé přípravy už běží naplno. Například fotodokumentace univerzitních žezel, do níž se pustilo Vydavatelství UP.

„V rámci příprav výročí 450 let UP bychom rádi navštívili Innsbruck a profesionálně tam zdokumentovali původní olomoucká žezla, která jsou aktuálně ve vlastnictví Univerzity v Innsbrucku. V současné době probíhá příprava metodiky focení na zapůjčených žezlech rektora UP a děkana FF UP. To umožní jednat během návštěvy v Innsbrucku operativně a všechna žezla profesionálně nafotit během pár dnů v improvizovaném ateliéru. Série fotografií zachycujících žezla v jejich celistvosti i detailech poslouží jak badatelům, tak při reprezentativních a propagačních účelech. Stejným způsobem bychom nafotili rovněž stávající žezla ve vlastnictví Univerzity Palackého. Série fotografií bude nadčasová, univerzální a může se stát předobrazem budoucích 3D modelů,“ uvedl ředitel VUP Aleš Prstek.

Více si o historii Univerzity Palackého můžete přečíst zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)