Univerzita ocení práci dobrovolníků, nominovat je můžete do září

Grafika: Žurnál UP
Monday 27 June 2022, 8:00 – Text: Martin Višňa

Již pošesté ocení Univerzita Palackého studenty, absolventy a zaměstnance, kteří neváhají nad rámec vlastních povinností věnovat svůj čas druhým. Nominace kandidátů na Cenu rektora pro dobrovolníky jsou otevřené do 6. září, slavnostní předání cen se pak uskuteční u příležitosti zahájení nového akademického roku v rámci akce MEET UP.

„Naši studenti, ale i zaměstnanci jsou zapojeni do řady aktivit v sociální, vzdělávací, kulturní a environmentální oblasti. V předchozích dvou letech jsme oceňovali úžasné dobrovolnické projekty vznikající v době boje s epidemií covidu-19, letos jsme zase s hlubokým obdivem sledovali obrovskou vlnu solidarity v souvislosti s válkou na Ukrajině a dynamiku, jakou dobrovolnické aktivity na UP na jaře nabraly. Jsme hrdí na členy naší akademické obce, jejich empatii, soucit a odvahu a oceněním bychom jim chtěli poděkovat za to, co pro své okolí dělají,“ uvedl k vyhlášení šestého ročníku dobrovolnických cen rektor UP Martin Procházka.

Kandidáty na dobrovolnickou cenu je možné nominovat do 6. září, a to výhradně prostřednictvím elektronického formuláře ZDE.

Dobrovolníka přitom může nominovat organizace, na jejichž aktivitách se podílí, nebo Dobrovolnické centrum UP, které na Univerzitě Palackého dobrovolnickou činnost koordinuje. Hodnoticí komise následně došlé návrhy posoudí a vybere letošní laureáty.

Setkání dobrovolníků a slavnostní předání cen se uskuteční 20. září během programu festivalu MEET UP, který u příležitosti zahájení nového akademického roku nabídne jedinečnou šanci seznámit se s životem univerzity i Olomouce.

Univerzita Palackého dobrovolnickou činnost svých studentů a zaměstnanců již několik let systémově podporuje jako příležitost dalšího seberozvoje a formu občanské angažovanosti a plnění tzv. třetí role univerzity. V roce 2016 se UP stala první vysokou školou v České republice, která – z iniciativy docentky Tatiany Matulayové a katedry křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty UP – zřídila vlastní dobrovolnické centrum. Od roku 2017 se pak také udělují Ceny rektora pro dobrovolníky. Více o Dobrovolnickém centru UP a dobrovolnictví na univerzitě najdete na této stránce.

Kdo obdržel Cenu rektora vloni? Připomeňte si loňské laureáty v tomto článku.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)