Univerzita opět ocení dobrovolníky. Nominujte kandidáty na Cenu rektora

Jednu z loňských Cen rektora UP za zásluhy v oblasti dobrovolnictví obdržela studentka filozofické fakulty Vendula Kadlecová (uprostřed).
Foto: Archiv Amelie, z. s.
Monday 9 July 2018, 12:00 – Text: Velena Mazochová

Už v těchto dnech lze nominovat studenty a zaměstnance Univerzity Palackého na Cenu rektora za zásluhy v oblasti dobrovolnictví. Návrhy na letošní laureáty přijímá pořádající Dobrovolnické centrum UP do 30. září. Slavnostní vyhlášení se uskuteční v říjnu v rámci třetího ročníku univerzitních Dnů dobrovolnictví.

Nominace na Cenu rektora mohou podávat organizace, u nichž dobrovolníci činnost vykonávají. Ocenění mohou být v sedmi kategoriích, které zahrnují dobrovolnictví pro děti a mládež, životní prostředí, sociální služby, kultura, dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních, projekt ROMSPIDO a oblast univerzitních akcí. Po loňské premiéře tak univerzita už podruhé vyjádří uznání lidem, kteří věnují svůj volný čas ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Cílem je zároveň zmapovat různé typy zdejších dobrovolnických aktivit.

„Druhý ročník předávání Ceny rektora za zásluhy v dobrovolnictví je důkazem, že vedení Univerzity Palackého podporuje oceňování těch, kterým není jejich okolí lhostejné. Dobrovolnictví se tedy pomalu dostává na roveň excelentních výsledků například ve výzkumu nebo sportovní oblasti, které jsou na univerzitní půdě oceňovány již několik let,“ dodala vedoucí katedry křesťanské sociální práce CMTF Tatiana Matulayová, garantka Dobrovolnického centra UP, která se o jeho vznik zasloužila.

Nominovat kandidáty na letošní Cenu rektora lze prostřednictvím připraveného formuláře do konce září. Slavnostní vyhlášení laureátů proběhne v rámci Dnů dobrovolnictví Univerzity Palackého. Uskuteční se ve dnech 16. až 18. října a jejich hlavním tématem bude ekologie, životní prostředí a udržitelnost. Bezplatný program přinese zejména besedy, workshopy a studentské konference.

„V současné době oslovujeme organizace, které by měly zájem se do Dnů dobrovolnictví aktivně zapojit, a hledáme také studenty pro pomoc s přípravou celé akce. Věříme, že mladí lidé budou chápat dobrovolnictví nejen jako příležitost k osobnímu rozvoji, ale i jako možnost se občansky angažovat,“ upřesnil koordinátor Dobrovolnického centra UP Vojtěch Vodseďálek.

Dobrovolnické centrum UP je v současné době jediným dobrovolnickým centrem zřízeným univerzitou v České republice. Funguje jako součást projektu RomSpiDo, zaměřeného na odstraňování nerovností ve vzdělání dětí a žáků ze sociálně vyloučených skupin společnosti a realizovaného na cyrilometodějské teologické fakultě. Ve spolupráci se studenty, pracovníky a dalšími subjekty podporuje téma dobrovolnictví jako příležitost vlastního rozvoje a podporu občanské angažovanosti. Hlásí se ke konceptu společensky odpovědné univerzity, která v rámci své třetí role dobrovolnictví a jeho význam pro společnost institucionálně podporuje.

Další informace a kontakty lze nalézt na webových stránkách projektu ROMSPIDO  nebo na facebooku Dobrovolnického centra UP.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)