Univerzita Palackého má v žebříčku QS World University Rankings by Subject 2022 šest umístění

Repro: Žurnál UP
Thursday 21 April 2022, 12:00 – Text: Martina Šaradínová

Celkem v šesti kategoriích hodnocených v rámci mezinárodního žebříčku QS World University Ranking by Subject 2022 se umístila Univerzita Palackého. V porovnání s loňským rokem se počet umístění pro univerzitu nezměnil, v některých oborech si však polepšila, případně obhájila svoji pozici. Nejlepšího hodnocení dosáhla UP v oboru zemědělství a lesnictví, kde figuruje na 251. až 300. místě na světě.

Aktuální vydání žebříčku vysokých škol, který se zaměřuje na hodnocení univerzit v 51 oborech, rozdělených do pěti oblastí (Arts & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences & Medicine, Natural Sciences, Social Sciences & Management), bylo zveřejněno počátkem dubna. Srovnání se zaměřuje na 1543 institucí, tedy o 90 více než v předchozím roce. Hodnocení se skládá ze čtyř primárních indikátorů: akademické reputace, náborové reputace, počtu citací na článek a H-indexu.

„Univerzita Palackého si v mezinárodním srovnání QS World University Rankings by Subject 2022 drží při porovnání hodnocení z loňského roku svá umístění, přičemž v oblasti biologických věd či fyziky a astronomie své pozice dokonce upevňuje. Oproti Univerzitě Karlově či Masarykově univerzitě však má naše instituce stále o co usilovat, posílit bychom měli například v oborových žebříčcích humanitních věd. Do budoucna je zapotřebí pracovat s hodnocením v jednotlivých žebříčcích racionálně, v jejich vzájemné provázanosti a najít cestu k postupné eliminaci slabých stránek UP,“ uvedl k výsledkům Michal Malacka, prorektor pro strategii a vnější vztahy UP.

Na nejvyšší pozici ve světovém srovnání se UP vyšvihla v zemědělství a lesnictví. Umístění na 251. až 300. pozici si UP drží již čtvrtým rokem. V porovnání s předchozím rokem se nezměnilo její postavení ani v oboru chemie, kde je na 351. až 400. místě. Meziročně naopak došlo ke zlepšení v oboru fyzika a astronomie, kde nyní UP obsadila 451. až 500. pozici, před rokem se pohybovala v šesté stovce. Ve všeobecné oblasti přírodní vědy, kam oba zmíněné obory rovněž spadají, potvrdila UP loňské postavení na 401. až 450. místě. Nejstarší moravské vysoké učení posílilo i v biologických vědách (501. až 550.) a potvrdilo 401. až 450. pozici v oboru lékařství.

„Ve všech oborech, v nichž se UP umístila, obsadila v rámci České republiky třetí místo, v případě všeobecné oblasti přírodní vědy čtvrté. V indikátoru akademické reputace dosáhly nejvyššího skóre (43,0) biologické vědy a svou vedoucí pozici potvrdily také v případě indikátoru náborové reputace. Zde drží v rámci UP také prvenství (55,6). V oblasti citací je lídrem obor chemie se skóre 93,4, a pokud jde o H-index, nejvyšší skóre – 74,6 – jsme zaznamenali ve fyzice a astronomii,“ přiblížila některé z dalších výsledků analytička mezinárodního benchmarkingu UP Michaela Janáková.

Česká republika je se 71 hodnocenými programy z 15 institucí v letošním oborovém žebříčku 44. nejvíce zastoupenou zemí na světě. Například Masarykova univerzita se umístila v 15 kategoriích a Univerzita Karlova v 27. Hodnocení vévodí americké instituce, které vedou ve 28 z 51 hodnocených oborů. Nejúspěšnějšími institucemi zůstávají Harvard University a MIT, které se umístily na prvních místech ve 12 oborech.

Podrobnější informace naleznete zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)