Univerzita plná uchazečů. Na den otevřených dveří dorazily davy zájemců o studium

Ze dne otevřených dveří.
Foto: M. Křížková Hronová, E. Hrudníková, L. Blokša, D. Kresta, O. Blahoušek, M. Višňa
Friday 2 December 2022, 14:00 – Text: (red)

Sály, učebny, chodby i nádvoří fakult, také pracoviště, koleje a menzy zaplnili uchazeči o studium. Během Dne otevřených dveří nabídla Univerzita Palackého nejen informace o studiu, ale i o přijímacím řízení, zahraničních pobytech či možnostech ubytování. Někde bylo možné zkusit si i testy studijních předpokladů.

Letošní novinkou byl infopoint na nádvoří Zbrojnice. Kdo měl zájem, mohl si tu i vyrobit blok s Vydavatelstvím UP či se vydat na komentovanou prohlídku univerzitní knihovny. Pomyslný hlad po informacích byl znatelný i během infobloků v sálech fakult.  

„Chtěla bych učit. Zajímá mě český jazyk a literatura, kterou bych chtěla učit v kombinaci s tělocvikem,“ svěřila se Pavlína Hemerková, která bude maturovat na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci a kterou k češtině přivedla tamní učitelka češtiny. „Ukázala mi a přesvědčila mě, že čeština je správná volba,“ dodala sympatická středoškolačka, která se věnuje standardnímu tanci. Nad cenou přihlášek zatím moc nepřemýšlí a přihlášku si zkusí podat i do Brna. Tělocvik by ráda učila i její kamarádka Jarmila Jurtíková, studentka olomouckého gymnázia Hejčín. „Sport mě vždycky zajímal, věnovala jsem se závodně sportovnímu aerobiku a hrála jsem basket. Tělocvik bych ráda nakombinovala se zeměpisem.“

První informaci o Univerzitě Palackého nacházejí uchazeči často na jejím webu. Jako například Jonáš Pavlíček ze Slezského gymnázia v Opavě, který se chce stát také učitelem. „Asi to bude i tím, že učitele máme v rodině. Já bych rád učil dějepis, češtinu a tělocvik. Uvidím ještě, jaký dvouobor zvolím.“

Někteří středoškoláci přijeli do Olomouce v rámci své povolené středoškolské absence. „I když mi škola na Den otevřených dveří volno nedala, nevadí, zatím jsem moc nechyběla, tak si to můžu dovolit. Zajímám se o vychovatelství a nabídka tohoto oboru na Pedagogické fakultě UP se mi líbí pro jeho praktické pojetí,“ řekla Bára Vašková z Oder.  

Také filozofická fakulta přivítala zájemce z různých koutů republiky. Například z Krnova přijela Elen Holubcová, studentka obchodní akademie v Opavě, která si chce podat přihlášku ke studiu oboru Anglická filologie. „Angličtina mě baví snad od mateřské školy. Ráda bych pracovala jako překladatelka,“ plánuje. Podobné plány má i její spolužačka Barbora Lukášková. „Pokud se mi podaří uspět u přijímací zkoušky a studovat tu, budu se snažit co nejrychleji vycestovat. Chtěla bych jednou působit v některé ze zemí EU.“ Na filozofickou fakultu by rád zamířil také Štěpán Sekanina z Olomouce. „Zajímám se o studium filozofie. Táta je filozof, tak možná i to mě svým způsobem formuje, nevím. Vím ale, že filozofie mě baví a že bych se jí rád věnoval. Zatím nepřemýšlím, kde budu jednou pracovat.“

Stovky zájemců o studium zavítaly na Den otevřených dveří i do budovy Teoretických ústavů LF UP. Na fakultě zdravotnických věd se mohli setkat s děkanem Jiřím Vévodou, vyzkoušet si práci zdravotnických záchranářů, obléct těhotenskou vestu nebo si prohlédnout učebny Centra praxí a praktické výuky a Ústavu klinické rehabilitace. Zástupci jednotlivých ústavů fakulty zdravotnických věd z řad pedagogů a studentů měli své infopointy ve vestibulu.

Na fakultě tělesné kultury si středoškoláci vedle získávání informací k vysněnému oboru mohli vyzkoušet sportovně-kompenzační pomůcky pro osoby s postižením, hry ve virtuální realitě nebo si díky množství propriet udělat obrázek o tom, co všechno je může potkat, pokud se budou věnovat ochraně obyvatelstva.

Cyrilometodějská teologická fakulta vítala příchozí palačinkami, mohli si také zkusit různé hry zaměřené na teologická témata, zjistit, k čemu je dobrá etika v mediální komunikaci nebo čemu se věnuje sociální pedagogika. Díky QR kódům rozmístěným po fakultě se dozvěděli leccos zajímavého i o Ukrajině.

„Přijel jsem především na přírodovědeckou fakultu, kde mě zajímá informatika, a na lékařskou fakultu. Mám trochu širší záběr, uvidím, co nakonec převáží. Se skupinkou kamarádů ale procházíme všechny fakulty, byli jsme i na filozofické a teologické. To jsou fakulty, kde já konkrétně neplánuji studovat, ale pokud se mám správně rozhodnout, tak chci mít kompletní přehled, jaké jsou možnosti. Na rozhodování mám ale ještě rok,“ řekl Jakub Fidler, student třetího ročníku prostějovského gymnázia.  

Chemické a biologické programy na přírodovědecké fakultě zaujaly Vojtěcha Faldíka z Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť. „Moc se mi líbí celkový vzhled fakulty a špičkové laboratoře. Rád bych zde studoval biochemii a chemickou biologii. Vypadá to, že se tady příští rok potkáme,“ uvedl. 

Středoškoláci mohli během Dne otevřených dveří využít zdarma autobus, zdarma se mohli podívat do Pevnosti poznání, v UPointu si prohlédnout módní kolekci i produkty univerzity. V menze Šmeralova mohli zhlédnout prezentaci kolejí, menz a studentských organizací. Otevřená byla i bistra FreshUP, menza nabídla oběd za sympatickou cenu.

Zájemci o studium na Univerzitě Palackého, kteří nestihli nebo nemohli nyní na Den otevřených dveří dorazit, nemusejí zoufat. Univerzita otevře své dveře ještě jednou, a to 14. ledna 2023. Informace ke studiu i životě v Olomouci pak uchazeči neustále najdou na webu univerzitnimesto.cz

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)