Univerzita přivítala zájemce o studium

Den otevřených dveří na UP.
Fotogalerie: Autoři textu
Friday 1 December 2017, 14:05 – Text: E. Hrudníková, M. Hronová, M. Šaradínová, M. Višňa, V. Mazochová

Univerzita Palackého se dnes otevřela všem zájemcům o studium a jejich blízkým. Během Dne otevřených dveří nabídla budoucím vysokoškolákům kompletní informační servis. Kromě fakult mohli příchozí navštívit také koleje a menzu, knihovnu i Pevnost poznání.

K rychlému a bezproblémovému přesunu mezi univerzitními budovami v rámci Dne otevřených dveří UP sloužila tisícovkám návštěvníků bezplatná speciální autobusová linka.

Informace i simulace stáří

Filozofická fakulta připravila pro uchazeče dva informační bloky, kde se dozvěděli vše o studijních programech, obsahu studia jednotlivých oborů, požadavcích pro přijetí, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám i o uplatnění absolventů v praxi. Pro podrobnosti si mohli zajít na jednotlivé katedry. „Na Dni otevřených dveří vaší univerzity jsem byla už loni, letos jsem se šla zeptat přímo na politologii. Velmi mě zajímá. O prázdninách jsem se na filozofické fakultě zúčastnila i Letní školy diplomacie,“ řekla  Adriana Tomšů z Nového Jičína.

Stovky lidí se hned z rána vydaly na pedagogickou fakultu. Potřebné informace se všichni dozvěděli v auditoriu. „Chtěla bych studovat obor Zdravotnictví pro učitelské obory. Je to navazující magisterské studium a navázala bych na něj po bakalářském oboru Porodní asistence, který nyní studuji na fakultě zdravotnických věd.  V bakalářském studiu jsem si uvědomila, že bych zdravotnické obory chtěla raději učit,“ řekla Miroslava Kotková ze Šternberka. Na pedagogické fakultě by rád studoval i Radim Honzů z Pardubic, kterého povolání učitele oslovuje od dětství. „Učit chci vlastně odjakživa. Asi na prvním stupni základní školy, ale možná se poptám i na speciální pedagogiku,“ řekl.

V rámci Dne otevřených dveří poskytovali informace na pedagogické fakultě i zástupci zahraničního oddělení a Centra podpory studentů se specifickými potřebami, kteří nabízeli i tlumočení informačního bloku do znakového jazyka. Fakulta nabídla i doprovodné aktivity, například prohlídku ateliérů na katedře výtvarné výchovy či simulaci stáří, těhotenství a opilosti na katedře antropologie a zdravovědy. Někteří z posluchačů využili příležitosti a napsali si na zkoušku test studijních předpokladů.

Experimenty i špičkové přístroje

Na přírodovědecké fakultě na uchazeče o studium čekali zástupci vedení fakulty, studijního oddělení, vyučující a současní studenti. Zatímco během dvou informačních bloků v aule se zájemci dozvěděli obecné informace o fakultě, podmínkách přijímacího řízení, možnostech uplatnění i zahraničních pobytů, na jednotlivých katedrách se mohli dotázat na podrobnosti ke konkrétním vybraným oborům, průběhu a náplni studia.

Jednotlivé vědní disciplíny i studijní obory přírodovědci přiblížili i prostřednictvím řady experimentů včetně předvedení 3D tiskárny, optických součástí teleskopu pro detekci kosmického záření nebo demonstrace činnosti částicové kamery. Geologové představili geofyzikální vybavení, sbírky mineralogie, paleontologie a regionální geologie a provedli zájemce geoparkem. S informatiky bylo možné řešit algoritmické rébusy i projít si virtuálně budovu fakulty. „Slyšela jsem od starší kamarádky, že v Olomouci je pro studenty řada aktivit a že se mohou již během studia zapojovat do výzkumu. Zajímá mě chemie a biologie, ale konkrétním oborem si ještě jistá nejsem. Proto jezdím na dny otevřených dveří, abych viděla i prostředí, vybavení učeben a laboratoří a třeba rozhodne nějaké sympatické setkání,“ uvedla Tereza Koukalová, která přijela ze Zlínska.

Sport i zdravý životní styl

Desítky lidí od rána mířily také do Aplikačního centra BALUO, kam umístila prezentaci své studijní nabídky fakulta tělesné kultury. Kromě načerpání nezbytných informací o studiu se tu návštěvníci mohli také leccos zajímavého dozvědět o využití moderních technologií ve sportu a výzkumu pohybové aktivity anebo si vyzkoušet balanční počítačové hry či jízdu na sportovním vozíku a dalších pomůckách pro sportovce s postižením.  

Na fakultu tělesné kultury zavítal i student litovelského gymnázia Tomáš Bárta. „Hledal jsem obor, který bych byl schopen skloubit se silniční cyklistikou, které se závodně věnuji, na kole také trénuji svoji sestru. Chtěl bych obor, který by mi příliš nezasahoval do tréninku, ale zároveň byl blízký cyklistice a pro mě přínosný. Dobře vypadá Trenérství a management sportu, možná by šlo i učitelství tělesné výchovy,“ přemýšlel nahlas cyklista. V záloze prý měl i jiné školy, ale po dnešní návštěvě v Neředíně je rozhodnut pro Univerzitu Palackého.

Soud i uchazečská káva

Právnická fakulta se do prosincového dne otevřených dveří zapojila vůbec poprvé. Pro uchazeče připravila pestrý program, jehož část tvořily praktické ukázky výuky nebo simulované soudní jednání. „Líčení se mi moc líbilo, znám to jen z televize. Příjemně zpestřilo tu záplavu informací. Utvrdila jsem se v tom, že chci studovat práva. Přihlášku do Olomouce si určitě podám,“ řekla Nikol Horáková, která přijela se svou kamarádkou z Ústí nad Orlicí.

Zájemci si mohli také dát kávu nebo čaj v Uchazečské kavárně a přitom zpovídat studenty práv. „Zajímalo mě, v čem se Olomouc liší od jiných právnických fakult, nebo který ročník je nejtěžší. Ptal jsem se i na koleje a studentský život. Příjemně mě překvapila zdejší přátelská atmosféra a otevřenost,“ zhodnotil Tomáš Soukup, který přijel z Přerova. Kromě toho se uchazeči mohli zastavit u pěti informačních stánků. Informace a rady jim předávali například referentky studijního a zahraničního oddělení nebo zástupci studentských spolků.

Rozhoduje kvalita i atmosféra

Informace o otevíraných oborech, formách výuky, možnostech zahraničních praxí i požadavcích na přijetí ke studiu měla pro uchazeče připraveny i cyrilometodějská teologická fakulta. Studenti Biskupského gymnázia v Ostravě Jan Svojanovský a Natálie Bedrunková si přijeli prohlédnout hlavně místo svého případného vysokoškolského studia v oboru Charitativní a sociální práce. „Odpovědi na většinu otázek už jsme před časem získali při návštěvě zástupců CMTF u nás ve škole a ptali jsme se i těch, kteří zde studují nebo už studium absolvovali. Spíš nás proto zajímalo, jak vypadají prostory a atmosféra fakulty,“ vysvětlil Jan Svojanovský. „Je to tady sympatické, rodinné, tak jak jsme zvyklí. Kdybychom si nakonec mohli vybírat, stoprocentně bychom šli do Olomouce,“ doplnila jej Natálie.

Jako jedinou variantu pro dálkové studium sociální pedagogiky si olomouckou teologickou fakultu zvolila i Kateřina Zdráhalová z Uničova, kterou láká práce pedagoga volného času. „Pracuji v domově důchodců, ale chtěla bych se zaměřit spíše na děti. A zjistila jsem, že k tomu potřebuju právě tento obor a právě tady mne sociální pedagogika zaujala nejvíc,“ dodala studentka.

Další Den otevřených dveří Univerzity Palackého se bude konat příští rok v sobotu 20. ledna.

 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)