Univerzita rozvíjí slibnou spolupráci s izraelskými kolegy v oblasti výzkumu i vzdělávání

Návštěva z Izraele na UP.
Foto: Vojtěch Duda
Tuesday 31 May 2022, 8:00 – Text: Egon Havrlant

Klinické stáže českých studentů medicíny v izraelských nemocnicích, spolupráce na vývoji vakcíny proti žloutence typu C, výzkum v oblasti vzniku a vývoje Alzheimerovy choroby nebo využití nových uhlíkových materiálů při výrobě superkondenzátorů pro ukládání energie – to všechno jsou příklady konkrétní spolupráce mezi Univerzitou Palackého a izraelskou Bar-Ilan University. Další rozvoj společných vzdělávacích a výzkumných projektů řešili zástupci obou institucí při nedávné návštěvě izraelské delegace v Olomouci, která navazovala na pracovní cestu rektora UP a dalších představitelů olomoucké univerzity do Izraele na podzim loňského roku.

Osmičlenná skupinka izraelských odborníků, mezi nimiž byli zastoupeni především lékaři, navštívila v rámci třídenního programu v Olomouci řadu univerzitních pracovišť. Mezi jinými také společná pracoviště Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc, například Ústav lékařské genetiky, Porodnicko-gynekologickou kliniku, Ústav imunologie nebo Ústav molekulární a translační medicíny.

„Cílem návštěvy bylo nastavit rámec další spolupráce ve výuce i ve výzkumu. V rámci výuky nabídla Bar-Ilan University a k ní afiliované nemocnice, jako je například Galilee Medical Center v izraelském městě Nahariya, možnost realizovat klinické stáže našich studentů oboru General Medicine na jejich klinických pracovištích. Máme v plánu se také společně věnovat metodologii výuky a testování znalostí studentů v medicínských oborech,“ uvedl Milan Raška, proděkan pro zahraniční vztahy a General Medicine LF UP.

Dalším cílem návštěvy byl podle jeho slov rovněž výběr vhodných společných výzkumných projektů, které navazují na současné aktivity laboratoří na LF UP a The Azrieli Faculty of Medicine Safed a Galilee Medical Center jako součásti Bar-Ilan University. „Mezi nejatraktivnější témata, která jsou nyní rozpracována, patří například vývoj vakcíny proti hepatitidě C, analýza posttranslačních modifikací autoprotilátek u autoimunitních kožních chorob a testování nových slibných nízkomolekulárních léčiv nebo výzkum možných souvislostí mezi vybranými chromozomálními odchylkami a vývojem Alzheimerovy choroby,“ doplnil proděkan LF Milan Raška.

Návštěvu z Bar-Ilan University uvítal také Český institut výzkumu a pokročilých technologií UP (CATRIN). Jeho zástupci tak navázali na říjnové setkání v Izraeli (psali jsme zde). „Jelikož mezi hosty byli především odborníci z oblasti medicíny, představili jsme jim náš výzkum s důrazem na využití nanotechnologií a biotechnologií v biomedicíně. Zaujal je ale i náš fotoelektrochemický výzkum včetně solárních koncentrátorů či genetické úpravy ječmene,“ uvedl ředitel CATRIN Pavel Banáš, který v říjnu na Bar-Illanově univerzitě podepsal memorandum o vzájemné spolupráci s tamním Bar-Ilan Institute of Nanotechnology & Advanced Materials (BINA). Obě instituce uspěly v soutěži o prestižní grant Evropské rady pro inovace (EIC) Transition Challenges zaměřený na využití v Olomouci vyvinutých grafenových derivátů v elektronických součástkách, superkondenzátorech (psali jsme zde).

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)