Univerzita umísťuje budky pro rorýse či netopýry a zakládá květnaté louky

Budky pro rorýsy na budově Envelopa Hub
Foto: Miroslava Zavadil
Friday 12 January 2024, 11:11 – Text: Miroslava Zavadil, Michal Zych

Univerzitní areál na Envelopě v následujících letech rozkvete. Květnaté louky, které zde letos na jaře vzniknou, zpříjemní prostředí nejen studujícím, ale také bezobratlým živočichům, především opylovačům. Na nové budovy UP se zároveň umisťují budky pro netopýry a rorýse. Oba projekty, které zaštiťuje Udržitelná univerzita, podpořil Olomoucký kraj v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2023.

Travnaté plochy v okolí univerzitních kolejí, právnické a přírodovědecké fakulty v současnosti tvoří především uniformní trávník. Během letošního jara se proto vybrané plochy osejí travinobylinnou směsí s významným zastoupením jetelovin a dalších kvetoucích dvouděložných rostlin. Vznikne tak atraktivnější prostředí jak pro lidi, tak především pro bezobratlé živočichy s důrazem na významné druhy opylovačů, jako jsou blanokřídlí, motýli či pestřenky.

„Obdobné projekty se v posledních letech uplatňují v městských centrech, parcích, areálech univerzit, ale také např. v centrálních částech rondelů a reflektují nejen snahu o vznik esteticky hodnotnějších ploch v často silně urbanizovaných územích. Zároveň totiž mohou sloužit jako potravní zdroje pro hmyz, který se živí nektarem nebo rostlinami obecně. V posledních dekádách se přitom opakovaně poukazuje nejen na ústup vzácných a ohrožených druhů bezobratlých, ale zjevný je také celosvětový trend poklesu početnosti všech – tj. i dříve běžných – druhů. V případě opylovačů lze dokonce hovořit o jejich globální krizi – jakákoliv snaha o podporu této skupiny zajišťující významnou ekosystémovou službu je tedy žádoucí,“ řekla Monika Mazalová z katedry ekologie a životního prostředí PřF UP.

Další podpořenou iniciativou, která má pomoci rozvoji biodiverzity v areálech UP, je instalace hnízdních budek pro rorýsy a netopýry. „U nových univerzitních staveb na tř. 17. listopadu a v Neředíně jsme spolu s technikem realizace staveb UP Michalem Kartákem a členem České společnosti ornitologické (ČSO) Evženem Tošenovským provedli terénní průzkum okolního prostředí daných budov. Na základě poznatků a zkušeností výše zmíněných odborníku, s ohledem na udržitelnost a ochranu místní biodiverzity bylo doporučeno umístit na vybrané budovy umělé hnízdní budky pro rorýse obecného,“ popsala referentka udržitelného rozvoje na UP Miroslava Zavadil.

Hnízdicí boxy byly primárně umístěny na novou budovu Vědeckotechnického parku UP Envelopa Hub na tř. 17. listopadu. Na původním objektu totiž ornitologové zaznamenali hnízdiště rorýsů. Zároveň je stavba umístěna v těsné blízkosti hlavního toku řeky Moravy, jež zasahuje do letového koridoru některých druhů ptáků (včetně již zmíněného rorýse obecného).

Populaci rorýsů i netopýrů podpoří také nové budky v areálu UP v Neředíně na tř. Míru, kde aktuálně probíhá výstavba nové budovy Archivu UP. V atikových mřížkách předešlého objektu se totiž rorýsi pravděpodobně také vyskytovali. „Věříme, že umístění hnízdících prvků povede ke znovuosídlení a opětovnému zvýšení populace těchto důležitých druhů, které jsou dnes ohroženy především kvůli úbytku vhodných míst pro hnízdění v souvislosti s rekonstrukcemi a zateplováním budov,“ doplnila Miroslava Zavadil.

Osiva pro založení travinobylinných porostů i budky pro rorýse a netopýry byly zakoupeny za podpory Olomouckého kraje v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2023. Kompletní informace o udržitelnosti na UP jsou na webu Udržitelné univerzity

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)