Univerzitu zajímá spokojenost zaměstnanců

Repro: Žurnál UP
Monday 21 January 2019, 13:00 – Text: Andrea Sojková

V listopadu 2018 proběhlo šetření spokojenosti zaměstnanců UP. Průzkum byl velmi reprezentativní, neboť se do něj zapojilo celkem 1 222 zaměstnanců z takřka všech součástí UP.

„Všem účastníkům velice děkujeme za vyplnění dotazníku a vážíme si jejich času a informací, které tímto vedení UP poskytli. Data jsou v současné době podrobně analyzována a výsledky budou postupně zveřejňovány a doplňovány na webových stránkách Oddělení strategie a kvality,“ řekla Hana Marešová, prorektorka pro strategické plánování a kvalitu.

Již nyní se mohou zaměstnanci na zmíněných webových stránkách oddělení (https://strategie.upol.cz/hodnoceni-kvality/realizovana-setreni//) seznámit s podrobnou analýzou účasti. Kompletní výsledky budou předány vedení univerzity, které se jimi bude dále zabývat.

Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na zaměstnanecké benefity a osobní rozvoj zaměstnanců. Z prvních analýz výsledků vyplynulo, že většina zaměstnanců o nabízených slevách a výhodách ví a dvě třetiny zaměstnanců tyto využívají. Mezi nejčastěji využívané benefity patří stravenky, benefity z oblasti kultury, příspěvek na důchodové, resp. životní pojištění, stravování v menze a slevy na nákupy a služby. Využívání jednotlivých benefitů zaměstnanci téměř přesně kopíruje v následující otázce respondenty zvolené preference jednotlivých skupin benefitů.

Ze vzdělávacích kurzů, které by zaměstnanci uvítali v rámci svého osobního rozvoje, se největšímu zájmu těší jazykové kurzy. Zaměstnanci nejčastěji navrhovali, aby univerzitní nabídku kurzů rozšířila témata z oblasti psychologie.

Součástí dotazníkového šetření byla i možnost vyjádřit se podrobněji k tomu, jakou změnou by zaměstnavatel mohl přispět k větší spokojenosti zaměstnanců v práci. Tyto odpovědi byly rozděleny do třiceti skupin, které jsou v současné chvíli dále analyzovány, a vedení univerzity se bude zabývat jejich řešením. Mezi nejzmiňovanějšími tématy figurovaly problematika mezd, připomínky spojené s nárůstem administrativy a se zaměstnaneckými benefity. Připomínky byly jak pozitivního, tak negativního charakteru. Respondenti rovněž navrhovali zlepšení. Kupříkladu u benefitů respondenti žádali o možnost využívání výhodného mobilního tarifu, který byl shodou okolností vyjednán na konci loňského roku prostřednictvím firmy Cellbest.

O dalších výsledcích vás budeme průběžně informovat jak na webových stránkách Oddělení strategie a kvality, tak prostřednictvím Žurnálu online a pravidelného newsletteru vydávaného Oddělením strategie a kvality.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)