UP si potřetí polepšila v hodnocení udržitelnosti a dostala se do TOP 500

Foto: Vojtěch Duda
Tuesday 2 January 2024, 10:41 – Text: (red)

Dobré hospodaření s odpady a energiemi, zeleň v kampusech nebo vytvoření strategie a reportu udržitelného rozvoje přinesly Univerzitě Palackého kladné body v hodnocení udržitelnosti. Díky nim se posunula v hodnocení UI GreenMetric World University Rankings o 119 příček nahoru a obhájila čtvrté místo mezi českými univerzitami, a to i přes stoupající počet hodnocených škol.

UI GreenMetric World University Rankings je první mezinárodní žebříček, který od roku 2010 hodnotí, nakolik univerzity rozvíjejí svou infrastrukturu i vzdělávání s ohledem na životní prostředí a principy udržitelnosti.

Univerzita Palackého se do tohoto žebříčku poprvé zapojila v roce 2021, kdy skončila na 642. místě z 956 univerzit z 80 zemí světa. V roce 2022 se UP posunula o 100 příček nahoru a skončila na 546. místě z 1050 univerzit z celého světa. V roce 2023 si Univerzita Palackého opět polepšila a z téměř 1200 univerzit z celého světa se umístila na 427. příčce. Stejně jako minulý rok z českých šesti hodnocených univerzit obhájila čtvrté místo.

Porovnání se zaměřuje na šest hlavních oblastí: infrastruktura, energie a změna klimatu, odpad, voda, transport a vzdělávání a výzkum. V každé z nich se vyplňuje 5 až 20 indikátorů, ke kterým je zároveň potřeba připojit důkaz například v podobě fotografie, odkazu na web nebo slovního popisu.

„Do hodnocení byly nově zařazeny otázky týkající se nakládání s organickým a elektro odpadem. I díky tomu obdržela univerzita opětovně nejlepší hodnocení v oblasti odpadů, a to především kvůli dobře vyřešenému nakládání s organickým a toxickým odpadem – v pěti otázkách z šesti získala UP v této oblasti maximální počet bodů,“ uvedla koordinátorka udržitelného rozvoje UP Zuzana Huňková.

Další kladné body přineslo množství zelených ploch v kampusech, jako je park u budovy přírodovědecké fakulty na Envelopě, Park Centra vzdělání a vědy UP v areálu Šlechtitelů a také pěší cesty, jimiž areál UP disponuje. Pozitivně byla také hodnocena spotřeba elektrické energie na počet osob na univerzitě.

Nově byly do porovnání zařazeny otázky týkající se strategie a reportu udržitelného rozvoje, čímž si UP v rámci oblasti vzdělávání a výzkumu polepšila a získala další plusové body, a to i za obory, jejichž výuka zahrnuje problematiku udržitelnosti a klimatické změny.

Celkově si nejlépe vedou vysoké školy v Nizozemsku a Velké Británii. První místo obsadila již tradičně nizozemská Wageningen University & Research, za ní skončila britská univerzita v Nottingham Trent University a trojici nejekologičtějších škol uzavřela německá univerzita Umwelt-campus Birkenfeld.

Podrobnější výsledky najdete zde. Kompletní informace o udržitelnosti na UP pak najdete na webu Udržitelné univerzity.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)