V Konviktu se hovoří o inovacích ve vzdělávání

Foto: Vojtěch Duda
Thursday 26 January 2023, 13:00 – Text: Martin Višňa

V Uměleckém centru UP bylo zahájeno mezinárodní sympozium o využívání inovativních pedagogických metod a nástrojů ve vzdělávání, organizované Institutem excelence v internacionalizaci UP. Dvoudenní události se účastní pedagogové i studenti z USA, Nizozemska nebo Finska, nechybějí ani zástupci českých vysokých škol nebo organizací, které v oblasti vzdělávání působí.

„Těší mě, že Univerzita Palackého může být prostorem, kde se budou sdílet zkušenosti a nové tipy. Jsem si jist, že toto setkání bude velmi podnětné a že z něj vzejdou další inovativní nápady pro vzdělávání. Užijte si nejen sympozium, ale i čas strávený v našem krásném městě,“ přivítal rektor UP Martin Procházka účastníky v Auditoriu a také další zájemce připojené přes Zoom. Jak také podotkl, je rád, že vedle zkušeností akademiků a odborníků během sympozia zazní i hlas studentů.

Poté už se slova ujala ředitelka pořádajícího institutu Eva Janebová a společně s Anne D’Angelo z University of Minnesota a Romanem Klepetkem z Domu zahraniční spolupráce otevřeli sympozium svými zkušenostmi a postřehy týkajícími se důležitosti internacionalizace, zahraničních mobilit nebo třeba digitalizace pro kvalitu vzdělávání.

Další program dvoudenní akce nabízí představení celé řady zajímavých projektů z oblasti zahraniční spolupráce, tvorby mezinárodních kurikul, netradičních forem výuky, využívání moderních technologií nebo třeba podpory talentovaných studentů.

Netradiční a inovativní je přitom i samotné pojetí sympozia, které zdaleka nevypadá jako běžná konference. Naopak je velmi interaktivní, poskytuje velký prostor pro debatu a využívá také neobvyklé formáty, jako jsou například krátké prezentace studentů ve stylu PechaKucha nebo tzv. diner pensant, myslící večeře, při níž budou studenti s pedagogy a zástupci univerzit diskutovat například o využívání zahraničních kontaktů pro zkvalitnění studia.

Program a další informace o sympoziu, které je kofinancované z projektu Erasmusᐩ Mitigating COVID Together: Enhancing Capacities of Academics and Students in Virtual Learning and Teaching Spaces 2020-1-CZ01-KA226-HE-094288, najdete zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)