V Olomouci jednají auditoři veřejných vysokých škol

Foto: Martin Višňa
Tuesday 21 March 2023, 12:00 – Text: (ipu)

Univerzita Palackého hostí setkání tří desítek interních auditorů a auditorek tuzemských veřejných vysokých škol. Během dvoudenního jednání, které ve velkém zasedacím sále rektorátu UP zahájil rektor UP Martin Procházka, se věnují legislativě související s činností veřejných vysokých škol.

„Je to důležitá součást naší práce, protože nám poskytuje ideální příležitost seznámit se s novinkami v oblasti legislativy, které se týkají činností vysokých škol, i k výměně praktických zkušeností. Do Olomouce se naše jednání vrací po třinácti letech, úplně poprvé však naše univerzita tuto akci pořádala již v roce 2007,“ řekl Zbyněk Křížka, vedoucí oddělení interního auditu a kontroly, které po uzákonění interního auditu jako subsystému finanční kontroly ve veřejných institucích vznik neformálního klubu interních auditorů a auditorek veřejných vysokých škol iniciovalo. Na podobných konferencích se auditoři a auditorky potkávají tedy již řadu let, zpočátku to bylo vždy čtyřikrát v roce, nyní dvakrát do roka.

Letos se první část vzdělávacího programu zaměřuje na aplikaci pravidel veřejného zadávání v prostředí vysokých škol s ohledem na aktuální metodiky Národního plánu obnovy. „Na druhý den setkání je naplánován seminář o chystaných změnách zákoníku práce. Lektor Jan Horecký, člen Kolegia expertů Asociace pro kolektivní vyjednávání a člen Výboru Společnosti pro pracovní právo, nám přiblíží nejdůležitější aspekty zaměstnávání na základě dohody o provedení práce a pracovní činnosti a upozorní na možná úskalí zákonné úpravy práce z domu z pohledu zaměstnavatele,“ dodal Zbyněk Křížka.

Pravidelné setkání interních auditorů veřejných vysokých škol je součástí vzdělávacího cyklu interních auditorů. Koná se pod záštitou rektora UP. 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)