V Redutě promovalo víc než čtyři sta absolventů filozofické fakulty

Filozofická fakulta ve víru promocí.
Fotogalerie: Milada Hronová, Vojtěch Duda
Monday 17 July 2017, 7:28 – Text: Milada Hronová

Filozofická fakulta Univerzity Palackého předala v minulém týdnu na 450 diplomů o absolvování bakalářského či magisterského studia. S absolventy různých studijních oborů i programů prožívaly šťastné chvíle ukončení studia rodiny, přátelé i pedagogové.

Během tří dnů se v sále Reduty Moravské filharmonie vystřídaly stovky absolventů filozofické fakulty, jejich početné rodiny i řada akademických hodnostářů. Za zvuku fanfár se všichni shromáždili se společným cílem završit úspěšně ukončené studium slavnostní promocí. Pro všechny absolventy byl tento akt nejen výjimečnou chvílí, ale i počátkem něčeho nového.

„Přestože diplom z Univerzity Palackého představuje určitou konkurenční výhodu, bude záležet především na vás, jak znalosti a zkušenosti získané během studia uplatníte,“ řekl absolventům Jiří Špička proděkan fakulty. Ve své krátké řeči zdůraznil velkou potřebu vzdělání bez ohledu na aktuální trendy ve společnosti.

„V České republice se často nechávají slyšet dva silné názory. Jeden říká, že vzdělání je soukromou iniciativou každého z nás na cestě ke zvyšování kvalifikace a jako takové by mělo být zpoplatněno. Další názor vidí studenty jako masu lidí, kterou je potřeba zorganizovat podle potřeb státu a donutit ji studovat obory tak zvaně prospěšné pro společnost. Těmi obory se většinou myslí takové, které jsou svázané s naším obstarožním průmyslem.  Já tvrdím, že správný je názor třetí. Naši společnost lze kultivovat jedině tím, že vzdělání poskytneme všem bez úřednických zásahů a ekonomických bariér.  Prosím, využijte nástroje poznání, které jste získali během studia k tomu, abyste si opatřovali kvalitní informace, ty poté ověřovali a dávali do souvislostí. Jedině tak dospějete k racionálním závěrům,“ dodal k řadám absolventů proděkan Špička. Zdůraznil před nimi, že tímto osvíceným uvažováním a konáním vytvoří spokojený život nejen sami sobě, ale i dalším generacím, jimž svět snad předají v lepším stavu, než ho přijali.

Svou šťastnou chvíli si v Redutě prožila například Iveta Dudová, absolventka bakalářského oboru Filozofie – Divadelní věda. I když stále ještě neví, kterým směrem se v životě vydá, už dnes školí a věnuje se marketingu, zároveň studuje i Andragogiku v profilaci na personální management. „ Na podzim se navíc opět ponořím do filozofických knih v rámci navazujícího studia. Filozofie mne nesmírně obohacuje. Dala mi analytické uvažování, především filozofickou logiku. Rozhodně jsem nic neztratila, když jsem studovala a budu studovat filozofii,“ dodala usměvavá absolventka. Stejně jako řada dalších i ona vnímá, že v životě nejsou nejvzácnější věci, ale určité chvíle. Svou promoci k těmto vzácným okamžikům jednoznačně zařadila.   

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)