Válečný zpravodaj je nebezpečné povolání

Foto: Renáta Sedláková
Thursday 3 November 2022, 9:00

Existují objektivní fakta, ale nevěřím na objektivní informování. Novináři by se měli snažit informovat férově. Pokud je jeden stát agresorem vstupujícím na území jiného, nelze o obou informovat stejně. S těmito slovy vystoupil na půdě Cyrilometodějské teologické fakulty UP Sayed Irfan Ashraf, bývalý válečný zpravodaj z pákistánsko-afghánské hranice, který představil koncept ke konfliktu citlivé žurnalistiky – conflict sensitive journalism. 

Korespondent Middle East Eye, New York Times a Dawn se během přednášky nejen pro studenty CMTF UP snažil přiblížit život lokálních novinářů z válečných zón. Tito tzv. fixers fungují jako informační zdroje a spojky pro korespondenty zahraničních médií, kteří v místě nemají kontakty a často ani neznají širší kontext událostí, o kterých mají informovat západní publikum. Dr. Ashraf zdůraznil, že právě znalost lokálních podmínek a vztahů je pro reportování o válečném dění klíčová. Často v něm nejsou zainteresovány pouze dvě strany, ale mnohem více aktérů a k utrpení dochází na všech stranách. Podstatná pozornost by měla být věnována i emocionální zátěži, které jsou lokální novináři z válečných zón dlouhodobě vystaveni.

„Snažíme se naše studenty připravit nejen odborně, ale i na práci v terénu, a na to, že při výkonu svého povolání mohou zemřít,“ uvedl Dr. Ashraf z Institutu žurnalistiky a mediálních studií Univerzity v Péšávaru, který mluvil i o úmrtích svých studentů a kolegů v průběhu dlouholetého válečného konfliktu. V kontextu rusko-ukrajinského konfliktu získala jeho slova nejen na aktuálnosti, ale i na vážnosti.

Teologická fakulta připravuje na příští týden sérii přednášek hostujících zahraničních akademiků. Dr. Ashraf přiletěl již o týden dříve, aby se zúčastnil i závěrečné konference projektu Sinofon na Filozofické fakultě UP. Stal se tak předskokanem pravidelného podzimního International teaching weeku, který na CMTF UP začne v pondělí 7. listopadu.

Renáta Sedláková, katedra komunikačních studií CMTF UP

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)