Vánoční sbírka přírodovědecké fakulty letos opět pomůže dětem z Klokánku

Repro: PřF UP
Monday 21 November 2022, 14:30 – Text: Šárka Chovancová

I letos mohou zaměstnanci i studenti v každoroční vánoční sbírce, která probíhá pod záštitou děkana Martina Kubaly, přispět finančním darem dětem z Klokánku. Čtrnáctý ročník akce nazvané Příroda dětem z Klokánku pořádá přírodovědecká fakulta v období od 21. listopadu do 16. prosince 2022. Jakýkoli finanční dar můžete poslat na transparentní účet 2501674563/2010.

„Dnes startuje vánoční sbírka Příroda dětem z Klokánku. Za darované finance pak tety, které pečují o maximálně čtyři děti v samostatných bytech, zajistí dárky pod stromeček, které si děti přály, ale také vše potřebné k jejich běžnému životu. Ať už se jedná o školní a sportovní potřeby, oblečení, obuv, volnočasové aktivity a mnoho dalšího,“ uvedla koordinátorka sbírky Martina Oulehlová.

V loňském roce se podařilo vybrat 50 200 Kč. Fond ohrožených dětí za peníze pořídil vánoční dárky dětem a pomůcky pro volnočasové aktivity. „Vánoční sbírka má hluboký smysl a opakovaně pomáhá naplnit sny a potřeby konkrétních dětí v akutním ohrožení. Srdečné poděkování patří všem zaměstnancům a studentům, kteří se do sbírky zapojili nebo zapojí,“ doplnila Martina Oulehlová.

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny nebo dokud není situace vyřešená. Za ohrožené považujeme v souladu s mezinárodními i českými právními normami takové dítě, jež je ohroženo týráním, zneužíváním či zanedbáváním. Pomoc ohroženým dětem je stěžejní činností Fondu ohrožených dětí.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)