Vědci se mohou ucházet o Ceny Neuron

Cenu Neuron pro mladé vědce získal i Lukáš Slodička z PřF.
Foto: NF Neuron
Tuesday 11 February 2020, 12:00 – Text: Ivana Pustějovská

Nadační fond Neuron otevírá již pojedenácté nominační proces na prestižní vědecké Ceny Neuron. Nominace mohou do konce března předkládat děkani a rektoři veřejných institucí, ředitelé akademických ústavů či představitelé Akademie věd, členové vědecké rady Neuronu a laureáti předchozích ročníků.

NF Neuron oceňuje nejlepší vědce a vědkyně v sedmi vědeckých disciplínách – matematice, fyzice, chemii, biologii, computer science, medicíně a společenských vědách. Na výběru se podílí vědecká rada fondu. „Je mi ctí, že v tomto důležitém orgánu nově zasednou špičkoví čeští vědci se světovým renomé – dohled nad oborem biologie přebírá Jiří Friml se svým týmem, sám laureát Ceny Neuron. Garantem oboru chemie se stává chemik Jan Konvalinka. Vynikající vědecké osobnosti v našich vědeckých radách a jejich pečlivá práce při výběru laureátů dávají Cenám Neuron ve vědecké komunitě to nejvyšší renomé a vážnost,“ říká Monika Vondráková, předsedkyně Správní rady NF Neuron. Světovou odbornost laureátů zajišťuje mezinárodní vědecká rada, která se spolupodílí na výběru laureátů od roku 2018.

Ceny Neuron budou opět předány v kategoriích pro mladé nadějné vědce až sedmi vědeckým talentům zpravidla do 33 let věku a také za přínos světové vědě. Toto ocenění získají až tři významní vědci či vědkyně působící v ČR i v zahraničí, kteří svým světovým objevem nebo dlouhodobou prací zásadně přispěli k rozvoji vědy. „Stejně jako v minulých letech, i v tomto roce jsou s Cenami Neuron spojené osobní prémie vědcům. Letos rozdělíme až osm milionů korun. Celkem za deset let své činnosti fond ocenil Cenami Neuron 85 vědců a podpořil českou vědu celkovou částkou 100 milionů korun,“ dodává Monika Vondráková.

V minulých ročnících již toto ocenění získali i vědci z UP, například Cenu Neuron pro mladé vědce v oboru fyzika obdržel Lukáš Slodička z katedry optiky přírodovědecké fakulty, stejnou cenu, ale v oboru společenské vědy má i kulturní antropolog Martin Soukup z filozofické fakulty. Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru fyzika získal v minulosti i profesor Jan Peřina z přírodovědecké fakulty a Společné laboratoře optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Podobně fond vyznamenal například i lékaře a absolventa UP Bohdana Pomahače, když vyzdvihl jeho přínos světové vědě v oblasti medicíny.

Cílem Cen Neuron je zvyšovat prestiž vědců v České republice, k slavnostnímu vyhlášení letošních laureátů dojde na podzim 2020.

 

 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)