Veřejná akademie připomene 800. výročí narození významného filozofa a teologa

Ilustrační foto: Archiv Žurnálu UP
monday 25. september 2017, 12:00 – Text: Velena Mazochová

Životu a dílu sv. Bonaventury z Bagnoregia je věnována veřejná akademie, kterou na středu 27. září připravila katedra systematické teologie CMTF jako součást připomínek 800. výročí narození jedné z největších postav teologie vrcholného středověku. Program je otevřený všem zájemcům z akademické obce. 

Hlavní příspěvky přednesou tři významní čeští odborníci, členové akademické obce Univerzity Palackého. Ctirad Václav Pospíšil z pořádající katedry, členka katedry pastorální a spirituální teologie a proděkanka CMTF Lucie Cincialová a Tomáš Nejeschleba z katedry filozofie FF se teologickým, spirituálním a filozofickým myšlením františkánského učitele církve soustavně zabývají a publikovali řadu studií a překladů jeho spisů. Během odborného setkání s prostorem pro dotazy a diskuzi vystoupí také členové katedry filozofie a patrologie CMTF Martin Cajthaml a Petr Dvořák. 

„Svatý Bonaventura, stejně jako jeho současník Tomáš Akvinský, byl vynikající myslitel vrcholné scholastiky a autor monumentálního díla vysoké intelektuální úrovně. Byl teolog a filozof, zároveň ale i mystik a literát, který strhává hlubokým emotivním prožitkem. Jeho myšlenky mají navíc velký ekumenický potenciál, neboť obsahují řadu prvků východního pojetí Boha a jeho myšlenková struktura je podobně jako u Martina Luthera definována jako teologie kříže,“ zdůraznil Ctirad Václav Pospíšil, překladatel několika zásadních Bonaventurových děl. 

Přednáškové odpoledne bude zahájeno ve 14. 30 v aule teologické fakulty. Pozvání přijali rovněž olomoucký arcibiskup Jan Graubner, rektor Jaroslav Miller i členové a členky františkánského řádu. 

Olomoucká veřejná akademie je dalším z příspěvků, kterými si mezinárodní odborná a církevní veřejnost připomíná 800. výročí narození sv. Bonaventury. Počátkem letošního června uspořádal Institut františkánských studií v polském Krakově dvoudenní mezinárodní sympozium o Bonaventurově myšlenkovém odkazu a jeho aktuálnosti. Na polovinu listopadu 2017 se na římské Papežské gregoriánské univerzitě uskuteční celosvětový kongres nazvaný „Deus summe cognoscibilis. Teologická aktuálnost sv. Bonaventury“. Výročí připomene také Radio Proglas v rámci svých vzdělávacích pořadů. 

Informace k veřejné akademii najdete také ZDE.