Vizionářem roku je prorektor Univerzity Palackého Miroslav Mašláň

Miroslavu Mašláňovi předal ocenění náměstek ministryně školství Václav Pícl při slavnostním vyhlášení vítězů v pražském Pavilonu Grébovka.
Foto: Archiv CzechInno
Thursday 15 December 2016, 12:00 – Text: Velena Mazochová

Ocenění pro výjimečnou osobnost českého inovačního života letos poprvé udělilo sdružení CzechInno. Titul „Osobnost projektu Vizionáři 2016“ získal prorektor UP pro transfer technologií Miroslav Mašláň. Odborná porota složená ze zástupců akademických a vědeckých institucí, státní správy, představitelů inovačního podnikání a partnerů projektu ocenila jeho celoživotní dílo a výjimečný přínos pro rozvoj inovací a transferu technologií v České republice. 

Miroslav Mašláň, současný prorektor a bývalý rektor Univerzity Palackého si ocenění velmi váží a vnímá jej zejména jako potvrzení správného směru svých mnohaletých aktivit, které myšlenkám inovace a transferu technologií věnoval. „Chápu ho jako ocenění nejen mé osoby, ale především Univerzity Palackého, zejména jejích úspěchů v oblasti inovací, podnikavosti, transferu technologií a spolupráce akademické a aplikační sféry,“ uvedl historicky první laureát. 

Jednou z cest tohoto rozvoje představují podle něj vědecké a technologické parky, jejichž ideu realizovala Univerzita Palackého před necelými 15 roky. „Díky podpoře tehdejší rektorky Jany Mačákové vzniklo něco, co se vymykalo zavedeným představám o vědeckých a technologických parcích jako samostatných právních subjektech. Správnost této cesty se ale podle mého mínění v následujícím období potvrdila. Vědeckotechnický park UP bezesporu patří mezi několik předních parků tohoto typu v ČR a hraje důležitou roli v rozvoji olomouckého regionu a regionu Střední Moravy. Ve svých aktivitách podporuje podnikání a pomáhá začínajícím podnikatelským subjektům rozjet jejich plány. Podílí se na přenosu znalostí vzniklých na univerzitě do aplikační sféry a plní roli kompetenčních center ve vybraných technologiích,“ zdůraznil Miroslav Mašláň. 

Ocenil zároveň minulé a současné zaměstnance Vědeckotechnického parku UP (VTP) i podporu vedení univerzity. „Je mezi nimi řada osobností, které si vizionářské ocenění zaslouží také. Poděkování patří především prorektorce Jitce Ulrichové, která svými myšlenkami osm let ideově směřovala a rozvíjela Vědeckotechnický park, i dlouholetému řediteli Jiřímu Herinkovi, který navzdory všem problémům VTP budoval a rozvíjel,“ uvedl Miroslav Mašláň. Jak dodal, cena „Vizionář 2016“ patří i Univerzitě Palackého. „Univerzita byla, je a jsem si jist, že i v budoucnu bude vizionářem města, kraje i republiky.“

Sdružení CzechInno vyhlásilo už pošesté také nejzajímavější inovativní počiny v českém podnikání s významným společenským, technologickým či ekonomickým přínosem. Titulem „Vizionář 2016“ ocenila odborná porota jedenáct firem, dalším deseti udělila čestná uznání. 

Smyslem projektu Vizionáři je mobilizace inovačního potenciálu českých malých a středních podniků a podpora úspěšné komercionalizace inovativních nápadů, s nimiž přišly v uplynulém období. Neziskové zájmové sdružení  CzechInno při jeho realizaci úzce spolupracuje s partnery z akademické a podnikatelské sféry. Projekt zaštítil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a ministryně školství Kateřina Valachová. 

Více informací najdete na webových stránkách projektu.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)