Zvolte zástupce své fakulty do vrcholného orgánu UP!

Graphic: Michaela Cyprová
Wednesday 3 May 2023, 12:00 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Tři zástupce každé fakulty do „velkého“ Akademického senátu Univerzity Palackého v těchto dnech volí akademici a studenti všech osmi fakult UP. Vybrat jednoho studentského senátora a dva zástupce z řad akademiků do vrcholného řídicího orgánu univerzity mohou do čtvrtka 11. května do 12:00.

O post senátora či senátorky Univerzity Palackého se v právě probíhajících volbách uchází padesát devět adeptů a adeptek. Zvolených 24 z nich bude ve velkém celouniverzitním akademickém senátu působit od poloviny září 2023 do 15. května 2026.

Voliči mohou z uchazečů a uchazeček ze své fakulty vybrat nejvýše tři jména, dva akademiky a jednoho studenta. Volí se výhradně elektronicky prostřednictvím této aplikace.

Kdo a proč do Akademického senátu Univerzity Palackého na příští tři roky kandiduje za vaši fakultu, zjistíte na webech jednotlivých fakult:

Cyrilometodějská teologická fakulta UP - kandiduje 6 akademiků a 2 studenti

Lékařská fakulta UP - kandiduje 5 akademiků a 3 studenti

Filozofická fakulta UP - kandidují 3 akademici a 3 studenti

Přírodovědecká fakulta UP - kandidují 4 akademici a jediný student

Pedagogická fakulta UP - kandidují 4 akademici a jediný student

Fakulta tělesné kultury UP - kandidují 4 akademici a 2 studenti

Právnická fakulta UP - kandidují 3 akademičky a 8 studentů

Fakulta zdravotnických věd UP - kandiduje 6 akademiků a 3 studenti

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)