Výhra ze Studentské soutěže v evaluaci doputovala na přírodovědeckou fakultu

Ludmila Pátá (zleva), Paulína Števíková a Barbora Knížková během přípravy na soutěž.
Foto: Eva Komlossyová
Saturday 21 January 2017, 8:00 – Text: Martina Šaradínová

Nultý ročník celostátní Studentské soutěže v evaluaci, kterou uspořádala po vzoru svých zahraničních partnerských organizací Česká evaluační společnost, ovládly Paulína Števíková, Barbora Knížková a Ludmila Pátá z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Studentky katedry rozvojových studií se nejlépe zhostily úkolu vypracovat v časovém limitu evaluační plán k zadanému projektu.

„Studentky dostaly projektovou dokumentaci konkrétního realizovaného projektu vybrané neziskové organizace. Jejich úkolem bylo vypracovat evaluační plán, tedy postup, jaký by zvolily, pokud by získaly zakázku na evaluaci tohoto projektu. Plán musely mít hotový za pět a půl hodiny, k dispozici měly internet, ale nesměly zadání s nikým konzultovat,“ přiblížila průběh soutěže Eva Komlossyová z katedry rozvojových studií, která studenty spolu s kolegyní Lenkou Duškovou na klání zhruba dva měsíce připravovala. Ani jedna ze studentek totiž ještě neměla za sebou kurz evaluace rozvojových projektů, a proto musely vše zvládnout samostudiem a při konzultacích se školitelkami.

„Za výhrou stály hodiny strávené na katedře mimo obvyklou výuku i množství nastudované literatury. Vítězství v soutěži je tedy skvělou odměnou za odvedenou práci. A jelikož byla soutěž celostátní, vážím si úspěchu o to víc. Také doufám, že výhrou jsme se odvděčily našim koučkám za čas, který nám v rámci přípravy věnovaly,“ uvedla členka vítězného týmu Paulína Števíková. Získané vědomosti a dovednosti se jí budou určitě hodit, evaluaci se chce věnovat i ve své diplomové práci.

„Naučily se novou dovednost, která je v praxi velmi potřebná. Nejen pro evaluátory, kterých je v tuzemsku zatím poměrně málo, ale využijí ji i při přípravě projektů a jejich vedení,“ objasnila přínos soutěže Lenka Dušková, která je také členka České evaluační společnosti (ČES). Podle ní nejsou evaluace v českém prostředí zatím příliš zabydlené.

ČES uspořádala soutěž pro studenty různých oborů se vztahem k projektovému cyklu a evaluaci. Studenti v malých týmech soutěžili o nejlepší návrh evaluačního přístupu ke konkrétnímu projektu/programu. Primárním cílem soutěže bylo budování evaluačních kapacit. Studenti dostali možnost si vyzkoušet a aplikovat teoretické poznatky z metodologických a jiných kurzů v praxi, rozvinout evaluační myšlení a schopnost analýzy, a to vše ve velmi krátkém časovém limitu.

Na druhé a třetí příčce se se umístily týmy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Soutěž se konala na konci loňského roku, výsledky byly zveřejněny v lednu. Například v Kanadě se obdobná soutěž koná už od 90. let.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)