Workshop pedagogům přiblíží metodu service-learning – učení se službou

Grafika: CMTF UP
Thursday 13 April 2023, 16:00 – Text: Lenka Peřinová, (vim)

Techniky a postupy service-learningu, který propojuje teoretickou, projektovou a praktickou výuku, představí workshop, který pro vyučující z UP připravuje na pátek 5. května Cyrilometodějská teologická fakulta UP. Účast na něm je zdarma.

„Service-learning ve vysokoškolském vzdělávání je zážitková vzdělávací metoda, při níž se studenti zapojují do komunitní služby, kriticky tuto zkušenost reflektují a učí se z ní. Aktivity service-learningu se zabývají lidskými, sociálními a environmentálními potřebami z hlediska sociální spravedlnosti a udržitelného rozvoje. Obohacují výuku, podporují občanskou odpovědnost a posilují komunity,“ přiblížila Nataša Matulayová z katedry křesťanské sociální práce CMTF UP.

Účastníci workshopu se seznámí s vyučovací strategií service-learningu, naučí se používat techniky a postupy v konkrétním studijním programu. Lektorka vysvětlí, jak nastavit témata service-learningových aktivit či projektů tak, aby korespondovala s výstupy učení a profilem absolventa. Vyučovací strategie umožňuje studentům učit se plánovat a realizovat projekty zaměřené na potřeby dané komunity či místa.

„Naším cílem je pomoci studentům uvědomit si, že jako občané žijící v konkrétní společnosti mají také občanskou odpovědnost, že je přirozené se občansky angažovat. Chceme je naučit, jak pracovat na pozitivní sociální změně ve společnosti. Service-learning je atraktivní i tím, že spojuje akademické pracovníky, studenty a komunitu. Při řešení konkrétního problému se všichni stávají partnery,“ doplnila Nataša Matulayová, která plánuje nabídnout sérii workshopů zaměřených na dílčí témata service-learningu všem fakultám UP.

Aktuálně připravený workshop se uskuteční v pátek 5. května od 9 hodin v prostorách CMTF UP v budově Na Hradě 5. Zájemci se mohou přihlašovat na Portálu celoživotního vzdělávání ZDE.

Téma service-learningu na UP otevřela již v roce 2017 Tatiana Matulayová, tehdejší vedoucí katedry křesťanské sociální práce a mimo jiné garantka Dobrovolnického centra UP. V posledních třech letech realizovali studentky a studenti navazujícího magisterského programu Sociální práce s rodinou na zmíněné katedře šest projektů, které se zaměřily například na rodinné konference (viz tento článek), propojení generací (více tady) nebo právě rozvoj Dobrovolnického centra UP. Service-learning je na UP implementován v rámci členství univerzity v mezinárodní alianci Aurora.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)