Workshop teologické fakulty se zabýval tématy digitálního náboženství

Foto: Renáta Sedláková
Saturday 11 November 2023, 8:00 – Text: (vim)

Hypermediace a využívání náboženských myšlenek ve veřejném prostoru, kulturní dialog mezi muslimy a křesťany v Egyptě nebo nové formy spirituality, jako jsou například hnutí #TradWife nebo #Witchtok. O těchto tématech se diskutovalo během mezinárodního workshopu Digital religion II: online communities, který připravila katedra komunikace Cyrilometodějské teologické fakulty UP.

Dvoudenní akce, která se částečně uskutečnila hybridní formou, se zúčastnili odborníci z oblasti nových médií, kulturálních studií či religionistiky z Polska, Itálie, Belgie, Nizozemska, Íránu a Egypta, nechyběli ani účastníci z tuzemských a slovenských vysokých škol.

Hlavní přednášku týkající se teorie hypermediace proslovila Giulia Evolvi z Boloňské univerzity. Podle ní současná hypermediace mění komunikační vzorce a způsob provázání mezi aktéry a náboženskými platformami. „Náboženské myšlenky jsou stále častěji používány ve zcela odlišných kontextech, například v politické diskuzi o migraci,“ uvedla mimo jiné během svého online vystoupení.

„Jsem velmi rád, že s námi spolupracují největší kapacity oboru, loni to byla Ruth Tsuria, letos Giulia Evolvi a každoročně přijíždí Damian Guzek. Je to obrovská akademická pocta našemu pracovnímu týmu a také závazek. Rád bych proto pozval kolegy z UP, kteří mají k tématu blízko, ke spolupráci,“ řekl vedoucí pořádající katedry komunikace Jaroslav Franc.

Jak dodala organizátorka workshopu Renáta Sedláková, bude již brzy na webu akce zveřejněna výzva k účasti na příštím ročníku workshopu. „Uskuteční se 17. a 18. října 2024 a tentokrát budeme hostovat na univerzitě v polských Katowicích, které v příštím roce budou evropským městem vědy,“ prozradila.

Na témata digitálního náboženství zaměřený workshop uspořádala katedra komunikace CMTF UP již podruhé. Cílem je nejen reflexe vzniku nových sociálních praktik a forem religiozity v online prostoru, využívání moderních technologií náboženskými společnostmi a autoritami k rozšíření svého působení či prezentace spirituality v současných médiích, ale také prohloubení mezinárodní spolupráce a rozvoj výzkumu v oblasti mediální etiky na fakultě.

Mezinárodní workshop navázal na třetí International Teaching Week, který připravilo zahraniční oddělení CMTF UP. Během čtyřdenního programu se zahraničními lektory přednášel na fakultě mimo jiné výše zmíněný Damian Guzek, také člen Mezinárodní teologické komise Nicholaus Segeja, profesor sociální práce z Kansaské univerzity Edward R. Canda nebo turecko-německý odborník na občanské války Can Zeyrek.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)