Zemřel profesor Ludvík Václavek

Ludvík Václavek.
Foto: Archiv Žurnál UP
Wednesday 6 October 2021, 11:00

Není to vůbec dávno, sotva půl roku, kdy jsem čtenářům Žurnálu připomínala 90. narozeniny germanisty Ludvíka Václavka. Nyní se smutkem v duši sděluji, že profesor Ludvík Václavek, můj učitel a učitel několika akademických generací, 4. října 2021 zemřel.

Ludvík Václavek se narodil v roce 1931 v Olomouci do česko-německé rodiny, studoval v temných 50. letech na Univerzitě Palackého ruskou a německou filologii, v roce 1966 se stal docentem a až do roku 1970 přednášel prakticky sám veškeré dějiny německé literatury pro posluchače z Filozofické i Pedagogické fakulty UP, ale i pro studenty germanistiky v Brně a v Prešově.

Po čistkách z počátku normalizační éry byl ale z filozofické fakulty vypuzen, nesměl přednášet, vést studentské práce, publikovat, cestovat do zahraničí, bylo mu dokonce zakázáno vkročit do budovy filozofické fakulty a stýkat se se studenty. Jeho spisy včetně učebnic a skript byly vyřazeny z fondů knihoven.

Po listopadu 1989 se Ludvík Václavek stal prvním porevolučním děkanem filozofické fakulty a fakulta pod jeho rukama vzkvétala: byly obnoveny zaniklé či zrušené obory, reformovány a revitalizovány obory zdevastované bolševickou školskou politikou, byly založeny obory a katedry nové, z filozofické fakulty bylo vykázáno hnízdo indoktrinace, ústav marxismu-leninismu a vysokoškolská pedagogika; fakulta se otevřela domovu – přibyli mnozí vyučující a prudce vzrostl počet uchazečů o studium – i světu. Po ukončení svého děkanského volebního období se Ludvík Václavek účastnil chodu filozofické fakulty jako člen vědecké rady a v jednom volebním období též jako předseda akademického senátu a několik let byl také vedoucím utěšeně se rozrůstající katedry germanistiky, která těžila z jeho obrovské erudice v mnoha oborech vzdělání, z jeho zájmu o německé písemnictví z Čech a Moravy (Ludvík Václavek stál u zrodu Centra pro výzkum moravské německé literatury), z jeho proslulosti mezi evropskými koryfeji germanistického oboru, kteří přijížděli do Olomouce, aby se s ním zde setkali. Ludvík Václavek je držitelem dvou významných mezinárodních ocenění: Herderovy ceny (Rakousko), Ceny za péči o německý jazyk (Německo) a je také nositelem Ceny města Olomouce.

Členové katedry germanistiky, Václavkovi žáci a žáci jeho žáků (Ludvík Václavek vychoval desítky doktorandů a několik akademických generací germanistů), jeho kolegové a přátelé těžili ale především z jeho moudrosti, s jakou – vždy s lehkým nadhledem – hodnotil různé výstřelky nové doby v oblasti vzdělávací, literárně vědné i politické, z jeho oduševnělosti, s níž vždy stavěl duchovní hodnoty nad ty materiální.

Ludvík Václavek byl ztělesněním klasických univerzitních hodnot, v jeho osobě odešel z olomoucké univerzity, ale i obecně z olomouckého kulturního života univerzitní Mistr, za nějž není náhrady.

Ingeborg Fialová Fürstová

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)